26. 4. 2016

Unikátní postavení ČR v otázce TTIP, díky Seznam.cz

Když se řekne TTIP, vyvolá to většinou různorodou škálu reakcí, ať těch pozitivních, či negativních. Pod touto zkratkou se ukrývá dnes již tříletá snaha o standardizaci obchodních vztahů mezi Evropskou unií a Spojenými státy, neboli Transatlantická dohoda o obchodu a investicích mezi EU a USA.

Cílem zákonodárců na obou stranách Atlantiku je dosáhnutí strategického konsenzu ve většině průmyslových oborů, jenž stanoví jasný rámec budoucích obchodních vztahů a v určitém smyslu zónu volného obchodu. Od přijetí TTIP se očekávají ekonomické přínosy v řádech milionů EUR/USD, taktéž vytvoření mnoha pracovních míst, či harmonizace specifických norem a pravidel. Na druhé straně se ale čím dál hlasitěji ozývají i názory, jež naopak popírají výše uvedená pozitiva a varují před zrušením velkého počtu pracovních pozic, snížení evropských norem a standardů v otázkách bezpečnosti práce a kvality výroby a odvolávají se na netransparentnost celého procesu vyjednávání a nátlak amerického průmyslu, který si tak chce usnadnit cestu na důležité evropské trhy.  

Možná i díky těmto kontroverzím se rozhodla česká vláda pro bližší posouzení dopadů na ČR v případě, že bude smlouva TTIP dojednána. Analýza trhu probíhala od října 2015 do dubna 2016, pod vedením dvou organizací – Asociace pro mezinárodní otázky a Vysoká škola ekonomická v Praze. Výsledek jejich snažení byl představen tento týden (viz. odkaz níže).

Společnost Seznam.cz se na přípravě dokumentu podílela svými příspěvky v sekci Informačních a komunikačních technologií, a to jak osobní komunikací s autory studie, tak i svou účastí na poradních jednáních organizovaných Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR, kam tato materie odborně spadá.  

Ze závěrů v oblasti ICT vyplývá, že Česká republika má jedinečné postavení vůči ostatním zemím EU, a to díky společnosti Seznam.cz, která úspěšně konkuruje americkým digitálním firmám. Jak je v textu uvedeno: „…Česká republika tak může využít tohoto poměrně unikátního faktického stavu a stát se tím, kdo by mohl při jednáních o dohodě TTIP věrohodným způsobem prosazovat pro obě strany (EU i USA) vyvážené řešení regulace internetu, které nebude sloužit coby nástroj komerčních zájmů té či oné strany, ale bude usilovat o funkční řešení chránící oprávněné zájmy uživatelů a zároveň umožňující rozvoj internetu.“

TTIP zůstává na evropské úrovni horkým tématem, což dokazuje i právě probíhající Hannoverský veletrh, kde byla oficiálně přijata deklarace mezi americkou a německou stranou, zavazující oba aktéry k užší spolupráci, jenž povede k podpisu TTIP do konce tohoto roku. Bude tedy zajímavé sledovat další vývoj těchto jednání a taktéž i pozici České republiky v případných konzultacích v oblasti ICT.

– dopadová studie: https://blog.seznam.cz/wp-content/uploads/2016/04/studie_ttip-v8.pdf