Unikátní postavení ČR v otázce TTIP, díky Seznam.cz

26. dubna 2016

Když se řekne TTIP, vyvolá to většinou různorodou škálu reakcí, ať těch pozitivních, či negativních. Pod touto zkratkou se ukrývá dnes již tříletá snaha o standardizaci obchodních vztahů mezi Evropskou unií a Spojenými státy, neboli Transatlantická dohoda o obchodu a investicích mezi EU a USA.

Cílem zákonodárců na obou stranách Atlantiku je dosáhnutí strategického konsenzu ve většině průmyslových oborů, jenž stanoví jasný rámec budoucích obchodních vztahů a v určitém smyslu zónu volného obchodu. Od přijetí TTIP se očekávají ekonomické přínosy v řádech milionů EUR/USD, taktéž vytvoření mnoha pracovních míst, či harmonizace specifických norem a pravidel. Na druhé straně se ale čím dál hlasitěji ozývají i názory, jež naopak popírají výše uvedená pozitiva a varují před zrušením velkého počtu pracovních pozic, snížení evropských norem a standardů v otázkách bezpečnosti práce a kvality výroby a odvolávají se na netransparentnost celého procesu vyjednávání a nátlak amerického průmyslu, který si tak chce usnadnit cestu na důležité evropské trhy.  

Možná i díky těmto kontroverzím se rozhodla česká vláda pro bližší posouzení dopadů na ČR v případě, že bude smlouva TTIP dojednána. Analýza trhu probíhala od října 2015 do dubna 2016, pod vedením dvou organizací – Asociace pro mezinárodní otázky a Vysoká škola ekonomická v Praze. Výsledek jejich snažení byl představen tento týden (viz. odkaz níže).

Společnost Seznam.cz se na přípravě dokumentu podílela svými příspěvky v sekci Informačních a komunikačních technologií, a to jak osobní komunikací s autory studie, tak i svou účastí na poradních jednáních organizovaných Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR, kam tato materie odborně spadá.  

Ze závěrů v oblasti ICT vyplývá, že Česká republika má jedinečné postavení vůči ostatním zemím EU, a to díky společnosti Seznam.cz, která úspěšně konkuruje americkým digitálním firmám. Jak je v textu uvedeno: „…Česká republika tak může využít tohoto poměrně unikátního faktického stavu a stát se tím, kdo by mohl při jednáních o dohodě TTIP věrohodným způsobem prosazovat pro obě strany (EU i USA) vyvážené řešení regulace internetu, které nebude sloužit coby nástroj komerčních zájmů té či oné strany, ale bude usilovat o funkční řešení chránící oprávněné zájmy uživatelů a zároveň umožňující rozvoj internetu.“

TTIP zůstává na evropské úrovni horkým tématem, což dokazuje i právě probíhající Hannoverský veletrh, kde byla oficiálně přijata deklarace mezi americkou a německou stranou, zavazující oba aktéry k užší spolupráci, jenž povede k podpisu TTIP do konce tohoto roku. Bude tedy zajímavé sledovat další vývoj těchto jednání a taktéž i pozici České republiky v případných konzultacích v oblasti ICT.

– dopadová studie: https://blog.seznam.cz/wp-content/uploads/2016/04/studie_ttip-v8.pdf

Sdílet na sítích