Seznam.cz „poradcem“ v Bruselu

13. května 2016

Společnost Seznam.cz zintenzivňuje své aktivity na evropské půdě. V úterý 10.5.2016 proběhl v prostorách Stálého zastoupení ČR při Evropské unii (SZB) odborný seminář, jehož autorem je naše společnost. Hlavním cílem celé akce byla snaha vysvětlit evropským úředníkům, zástupcům „digitálních attaché“ členských států EU, zástupcům Evropské komise a spolupracovníkům poslanců Evropského parlamentu hlavní principy fungování tzv. online platforem. A současně představit nového zástupce Seznam.cz v Bruselu, a to paní Agátu Nowackou, která již od počátku května 2016 hájí naše zájmy na půdě evropských institucí.

Téměř dvouhodinová debata byla rozdělena do dvou důležitých sekcí, a to představení full-textového vyhledávání a vysvětlení fungování srovnávačů cen. Obě tato témata jsou součástí velké diskuse o on-line platformách a vyvolávají na evropské půdě rozepře, zda je regulovat, či nikoliv, a pokud ano, tak v jaké míře a jakým způsobem.

Úvodního slova se ujal Roman Diatka ze SZB, poté dostal prostor pro představení společnosti Seznam.cz zástupce generálního ředitele, pan Michal Feix, který stručně shrnul i důvody, proč se tomuto tématu vůbec Seznam.cz věnuje.

První z produktových prezentací byla v režii manažera full-textu Michala Sedláčka. Ten ve stručnosti představil fungování vyhledávače, připomněl unikátní pozici Seznam.cz v evropském i světovém měřítku, vysvětlil princip řazení výsledků vyhledávání, nastínil architekturu vyhledávače či zmínil princip SEO a problematiku SPAMu. Červenou linií sdělení, které jsme prostřednictvím této prezentace chtěli v Bruselu předat, byla transparentnost služby vyhledávání. Právě tato otázka je totiž v centru zájmu a hlavní obavou Evropské komise ve vztahu ke službám vyhledávání (způsob řazení výsledků; neoznačování podporovaných linků; upřednostňování vlastních služeb oproti konkurenci).

Po debatě k první prezentaci, do které se zapojil i produktový ředitel Seznam.cz Petr Král, se aktivity ujal manažer Zboží.cz Milan Šmíd. Hlavní poselství vystoupení bylo přitom následující – na fungování konkrétní služby ukázat, že férové srovnávače cen jsou důvěryhodnou a oceňovanou službou s velkou přidanou hodnotou pro celý sektor elektronického obchodování. Po představení situace na trhu v České republice se prostoru dostalo podobě a fungování Zboží.cz, primárně s důrazem na kritické prvky, které si se srovnávači cen Evropská komise pojí (způsob řazení výsledků vyhledávání; spolupráce a vazby na konkrétní e-shopy; uživatelské recenze; nakládání s daty; a způsob a rozsah poskytovaných informací).

Celý seminář byl po cca 2 hodinách zakončen krátkým shrnutím, na které navázala neformální diskuse. Společnosti Seznam.cz se podařilo propojit technickou debatu s tou regulatorní a navázali jsme na úspěšnou akci z minulého roku, kterou jsme taktéž zorganizovali s naší diplomacií na půdě SZB.

Sdílet na sítích