EK plní plány

3. června 2016

Posledních 14 dní se ve velké míře rozrostla aktivita Evropské komise v otázce plnění plánu tzv. Digital Market Strategy. Minulou středu – 25. 5. 2016 – byl vydán celý balík návrhů legislativních aktů k tématu elektronického obchodování a taktéž revize směrnice o audiovizuálních mediálních službách či sdělení o přístupu k on-line platformám. Tento týden došlo k představení sdělení o sdílené ekonomice (2. 6. 2016) a česká eurokomisařka Věra Jourová se pochlubila oficiálním podepsáním „Umbrella Agreement“.

Směrnice o audiovizuálních službách již téměř 30 let stanovuje společná pravidla pro mediální prostředí a vzhledem ke stále se vyvíjejícímu internetovému zázemí je nutné nastavit pravidla i pro nové subjekty na internetovém trhu a směrnici tak přizpůsobit době. Ve velké míře se soustředí především na ochranu mladistvých a snahu o zamezení zobrazování nenávistného internetového obsahu. Zavádí v tomto smyslu určité povinnosti i pro nové formy audiovizuálních platforem, jako je např. Netflix aj. a taktéž pro služby na vyžádání. Poskytovatelé služeb na vyžádání musí dále dodržovat ve své programové struktuře 20% podíl evropských děl a dovoluje členským státům požadovat po tomto sektoru i finanční příspěvek na evropskou tvorbu.

Geo-blocking byl v poslední době velmi diskutovaným nástrojem, jež znemožňuje úplné sjednocení digitálního trhu v EU. Tato bariéra má být překonána nařízením EK, které zavádí jasná pravidla pro použití tohoto nástroje. Upravuje tak případy, kdy je blokování na základě zeměpisné polohy neoprávněné, a to především ve 3 případech. Zakazuje přesměrování zákazníků na jiné stránky bez jejich výslovného souhlasu, či omezuje možnost blokování plateb.

1. 6. 2016 bylo netrpělivě očekáváno vyjádření EK ke sdílené ekonomice. Nakonec k oficiálnímu vydání sdělení došlo o den později a s překvapivým podtónem, který se v textu objevuje. EK se ve velké míře staví k těmto novým formám podnikání pozitivně, podporuje jejich rozvoj a výslovně se vyhrazuje vůči úplným zákazům sdílených platforem, pouze v nejzazším možném případě. Stanovuje tolik potřebné definice a vyzývá členské státy ke sladění zákonných pravidel v tomto sektoru tak, aby nedocházelo k roztříštěnosti a omezení možné konkurenceschopnosti EU, neboť je z pohledu EK sdílená ekonomika motorem budoucího pokroku. EK považuje ale za nutné zabývat se určitým zdaněním, převážně u profesionálních poskytovatelů služeb ve sdílené ekonomice.

Společnost Seznam.cz bedlivě sleduje vývoj ve všech těchto oblastech, analyzuje i Sdělení EK o on-line platformách, dále i Návrh na revizi nařízení o spolupráci v oblasti ochrany spotřebitele, stejně tak i zbývající legislativní akty, které EK v minulých 2 týdnech připravila. V tuto chvíli komunikujeme na národní, ale i evropské úrovni s jednotlivými orgány, jež budou každý z těchto textů zaštiťovat a po dalších připomínkách i upravovat.

Sdílet na sítích