Změny na Zboží.cz a vliv na kampaně v Skliku

Zboží.cz oznámilo v minulých týdnech přechod na novou strukturu XML feedu. Protože databázi Zboží.cz využívá Sklik pro Produktové inzeráty a bude ji využívat i pro připravovaný Dynamický retargeting, přinášíme PPC specialistům a dalším čtenářům našeho blogu upozornění, na co si dát při přechodu na nový feed pozor.

První upozornění se týká hned samého přechodu. V pondělí 1. 8. 2016 dojde k vypnutí starých feedů. Pokud jste vy nebo váš klient dosud na novou specifikaci feedu nepřešli, učiňte tak co nejdříve.

Podrobné informace k nové specifikaci XML feedu najdete v nápovědě Zboží.cz. Zda je váš feed v plné kondici, si můžete ověřit snadno v online validátoru. Validátor pracuje pouze s feedem v nové specifikaci.

Pokud od zmíněného 1. 8. 2016 nebudete mít novou specifikaci feedu, nabídky v Produktových inzerátech nebudou dále aktualizované a během pár dní budou odstraněny z výsledků vyhledávání úplně.

Změna obsahu značky Categorytext

Ve “starém” feedu sloužily informace ze značky Categorytext pro označení struktury nabídek na cílovém webu. Pokud chcete využít dalších možností zobrazení vašich nabídek (zobrazení samostatných nabídek v daných kategoriích na Zboží.cz), je třeba ve značce Categorytext používat strom kategorií dle Zboží.cz. Abychom vám přechod usnadnili, v nápovědě Zboží.cz najdete užitečné pomocníky, které vám pomohou.

Co po této změně vyplývá pro PPC specialistu?kategorie

V případě, že změníte (nebo váš klient změní) obsah značky Categorytext a Produktové inzeráty máte v rozhraní v produktových skupinách definovanými právě touto značkou, dojde ke zneaktivnění skupin. To je zatím vidět po až prokliku do editace produktové skupiny.

Nastavení těchto produktových skupin je třeba aktualizovat. U kampaní menšího rozsahu upravte ručně. U rozsáhlejších kampaní doporučujeme využít importu produktových skupin.

Dočasná alternativa

Další možností je přidat do feedu další značku Categorytext se stromem kategorií dle Zboží.cz, která bude fungovat paralelně s původní. Zboží.cz si samo “najde” tu správnou, která odpovídá jeho struktuře.

Výhodou je, že nedojte ke zneaktivnění stávajících produktových skupin. Nevýhodou pak je, že se PPC specialistovi ve výběru kategorií v editaci produktové skupiny objeví i nové názvy kategorií a výběr tak bude méně přehledný. Navíc se zvyšuje riziko nechtěné zařazení nabídek (uživatelem) do více různých skupin a tím pádem ztráta kontroly.

Proto tento způsob nedoporučujeme.

Dopady na ppcHIT

V případě, že pro nastavování produktových kampaní využíváte nástroj ppcHIT a zároveň používáte pro strukturování exportů zmíněnou značku Categorytext, je zde riziko podobného scénáře jako u produktových skupin. Tedy deaktivace některých produktů.
produkty
Doporučujeme kontrolu těchto exportů, zda po úpravě feedů obsahují nadále všechny požadované skupiny produktů, zda do nich naopak nezačaly padat jiné skupiny produktů, nebo zda se dokonce zcela zneaktivnily.

Totožné doporučení platí, i pokud využíváte pro tvorbu produktových kampaní z feedu nástroje třetích stran.

Řešením může být i nechat si propsat stávající kategorie do tagů Custom_label a v ppcHITu či jiném nástroji jen v roletce změnit tag, kde se má tato kategorie hledat.

Zvětšujeme viditelnost na Zboží.cz

Cílem výše zmíněných úprav je zviditelnění nabídek v příslušných kategoriích na Zboží.cz a tím pádem zvýšení návštěvnosti pro e-shopy. Věříme, že přínos vyváží nutnost některých úprav v kampaních Skliku.

Za celý tým Skliku David Velechovský

Sdílet na sítích