EK odkryla své záměry v otázce autorského práva

31. srpna 2016

Minulý týden unikl na veřejnost dokument, tzv. Impact Assessment, který na svých sto osmdesáti dvou stranách zachycuje plány a strategii Evropské komise v otázce regulace autorského práva. „Svoboda panoramatu“ (Freedom of Panorama) se nakonec na evropské úrovni řešit nebude, ale bohužel silná vydavatelská lobby si evidentně prosadila své a v dopadové studii se tak objevuje záměr EK navýšit pravomoci vydavatelů v otázce vymáhání autorských práv ve vztahu k poskytovatelům on-line služeb na internetu.

Eurokomisař pro digitální trh, Andrus Ansip, dne 23. 8. 2016 na Twitteru prohlásil, že EK nebude nikterak zpoplatňovat odkazování. Tato aktivita je všeobecně nazývána slovy „Google tax“ nebo „Hyperlinks“, „Ancillary copyright“. Hlavním cílem je požadovat po on-line službách platby za to, když odkáží na zpravodajský článek, popřípadě když část z úvodního perexu článku přepíší na své webové portály a přidají k tomu na něj přímý „link“. Tyto snahy se již v minulosti objevily ve Španělsku a Německu. Ve Španělsku skončily odchodem Google news ze země za rapidního propadu tržeb všech vydavatelství. V Německu v tuto chvíli pokračuje již několikaleté soudní řízení, kde se momentálně soudní orgán snaží stanovit počet znaků, jež by definovaly, co je to vlastně odkaz. A němečtí vydavatelé nakonec uzavírají licenční smlouvy s on-line zpravodajskými portály bez peněžní výplaty, neboť se obávají propadu tržeb stejně tak, jak tomu bylo ve Španělsku.

I přes ne zrovna pozitivní zkušenost ze dvou zemí v EU se EK rozhodla vydavatelské domy podpořit a umožnit jim lepší vyjednávací pozice v komunikaci s on-line světem. V dopadové studii EK upřednostnila tu variantu, která z vydavatelů učiní další skupinu vymáhající poplatky za rozmnožení a zveřejnění autorských děl na internetu. Souvislost s neúspěchem ve Španělsku nevidí, neboť vydavatelům (dle Imact Assessment) poskytuje možnost využít výhradních práv, ale ne nezadatelné kompenzace vůči on-line poskytovatelům.

Na datum 21. 9. 2016, kdy EK oficiálně odkryje celý balík dokumentů k regulaci autorského práva, tak netrpělivě čekají všechny internetové portály, jež na svých webech zobrazují odkazy na různé zpravodajské aktivity. Seznam.cz patří mezi tyto „čekatele“, neboť by plánovaný zásah do autorských práv způsobil významné změny na domovské stránce a v případě, že by byly zpoplatněny i odkazy ve full-textovém vyhledávání, narušilo by to koncepci služby samotné.

Přikláníme se proto k přání europoslankyně a předsedkyně Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů paní Vicky Ford, která na svém Twitteru žádá EK, aby ji na její narozeniny (21. 9. 2016) nedávala jako dárek „Google tax“.

Sdílet na sítích