Sklik a podpora Rozšířených textových reklam

10. srpna 2016

Nejnovější verze AdWords Editoru podporuje tzv. Rozšířené textové reklamy a uživatelům je navíc nabízí jako výchozí formát reklamy. Jedná se o zásadní úpravu, Sklik je při importu v tuto chvíli nepodporuje. Abychom PPC specialistům zjednodušili práci a inzerentům zároveň dali více prostoru pro jejich sdělení, rozhodli jsme se úpravu provést také. Nebude to však hned.

Protože chceme našim uživatelům nadále poskytovat výhody kompatibilního formátu a zároveň si uvědomujeme výhody rozšířených reklam s možností více informací pro zákazníky a tím pádem i klienty Skliku, rozhodli jsme se po analýze vývojové náročnosti změnu na upravený formát uskutečnit.

Změna počtu znaků a přejmenování polí se může zdát jako technicky nenáročná změna. Ta však zdaleka nespočívá jen v úpravě čísel v konfiguraci.

Úprava formátů textové inzerce, které jsou stále základní stavební jednotkou Skliku, představuje změny napříč celým systémem. Úpravy se dotknou základního nastavení inzerátů, kam patří webové rozhraní, import nebo API, ale také databází, výdejových částí a grafické podoby inzerce spojené s designem všech služeb Seznamu. Bude potřeba také přepracovat několik set šablon textových formátů, které má Sklik v nabídce i těch, které má přizpůsobené pro různé weby.

K podpoře rozšířených textových inzerátů proto nedojde ještě během letošního roku.

Import kampaní nyní

V tuto chvíli importní nástroj Skliku umí neznámé sloupce ignorovat. Import se tedy dokončí a uživateli se zobrazí hláška o neznámých sloupcích, které importované nebyly.

Pokud byly v sestavách oba typy inzerátů, do kampaní se přidají samozřejmě pouze ty ve stávajícím formátu. V případě, že importujete kampaně, které obsahují pouze Rozšířené textové reklamy, budou vytvořené sestavy neaktivní, protože nebudou obsahovat žádné reklamy.

Doporučení k importu

Pokud aktualizujete stávající kampaně, využijte pokročilých možností importu a zaškrtněte si nepřepisování textových inzerátů. Nástroj pak textové inzeráty v přepisovaných kampaních nesmaže.

Import kampaní 1 3 Nástroje Sklik

Standardní textové inzeráty v novém AdWords Editoru

Editor ve verzi 11.5.7 nadále standardní textové inzeráty podporuje. Není tedy problém tvořit reklamní texty ve formátu, který Sklik podporuje.

editor

ppcHIT a exporty do Google AdWords

Přednostně samozřejmě upravíme nástroj ppcHIT tak, aby v exportech do Google AdWords upravené formáty podporoval. Změna bude provedena v průběhu září 2016.

Závěr

Chceme, aby pro vás bylo nastavení kampaní maximálně jednoduché. Proto vám příští rok také zpřístupníme větší prostor, díky kterému lépe informujete zákazníky o jedinečnosti vašich produktů.

Tým Skliku

Sdílet na sítích