“Modernizace“ autorského práva podle EK

16. září 2016

Nakonec Evropská komise nepočkala až do 21. 9. 2016 (jak bylo původně plánováno), ale finální znění návrhů balíčku autorského práva oficiálně představila již tuto středu 14. 9. 2016. Očekávané přizpůsobení moderním digitálním trendům současné doby bylo spíše zastíněno strachem ze samotného digitálního pokroku a rozsahu pravomocí online poskytovatelů služeb. Obavy tak donutily EK spíše ke zpátečnickým opatřením, jako je např. zavedení dodatečného autorského práva pro vydavatele (Ancillary copyright), či snahy donutit online platformy s úložištěm k absolutní zodpovědnosti nad nahrávaným obsahem.

Velká kritika a vášnivé diskuse se vedly již zhruba 14 dní před samotným oficiálním představením, neboť první návrhy unikly z EK na začátku září, jak jsme již na blogu uváděli. Bohužel nejproblematičtější pasáž ve Směrnici autorských práv na Jednotném digitálním trhu – posílení práv vydavatelů zpravodajských článků a povinnost komerčních informačních společností, které povolují na své platformy nahrávat uživatelská díla, monitorovat veškerý obsah z důvodu šíření nelegálních autorských počinů – v samotném znění zůstala. Dalším diskutabilním prvkem je naopak neexistence jednotné evropské úpravy tzv. „Svobody panoramatu“.

Zásadní změny doznala pouze výkladová část textu, kde byla přidána věta, že tzv. hyperlinky by pod rozsah směrnice spadat neměly. Což potvrdili i oba eurokomisaři odpovědní za digitální ekonomiku při tiskové konferenci 14. 9. 2016. Hrozba zpoplatnění ale nadále přetrvává u tzv. snippets, neboli odkaz na článek s krátkým shrnutím. Ty eurokomisař Oettinger na Twitteru označil jako budoucí placený odkaz. Současně vyvstává otázka, co se stane s linky v samotném vyhledávání. Mnoho důležitých otázek a odpovědi se stále hledají.

I přes zjevné problémy v jednotlivých členských státech a fakt, že řešení mají samotní vydavatelé již nyní v rukou – mohou sami zakázat zobrazování jejich autorských děl na různých vyhledávačích – zůstává rétorika představitelů EK v nezměněné podobě.

Další nebezpečí se zatím skrývá v možných myšlenkových posunech EK. V návrhu samotném je zakotvena povinnost online platforem, které poskytují úložiště a zpřístupňují autorská díla veřejnosti, monitorovat a zodpovídat za veškerý obsah. Odhlédneme-li od složitosti tohoto kroku pro uvedené služby, Seznam.cz se obává situace, kdy EK nařídí sledovat všem online poskytovatelům služeb veškerý obsah jejich webových stránek a zodpovídat za jakékoliv porušení autorských práv. V dnešní době většina služeb reaguje s okamžitým efektem na jakékoliv upozornění. Tato praxe tak zajistí odstranění nelegálního obsahu a je v lidských možnostech všechny požadavky vyřídit. Je však nesmyslné se domnívat, že na internetu lze ohlídat veškeré manipulace s obsahem.

Návrhy nyní čeká nezbytné legislativní kolečko po evropských institucích. Největší boj se očekává v Evropském parlamentu, kde je již avizována aktivita za úplné pozastavení stávající verze „Ancillary copyright“, nebo také pozměňovací dodatky ke „Svobodě panoramatu“.

Sdílet na sítích