Otevřenost dat státní správy

23. září 2016

V poslední době se přímo “roztrhl pytel” s aktivitami okolo e-Governmentu a snahou o otevírání dat státní správy. Ať je to přijetím zákona o službách vytvářejících důvěru a s ním spojeným vládním nařízením stanovujícím seznam informací povinně zveřejňovaných jako otevřená data, nebo iniciativou 202020, či pokusy o rozšíření Národního katalogu otevřených dat. Společnost Seznam.cz věří, že kombinací těchto činností se konečně rozhýbe státní správa a umožní uvolnění větší části materiálů ve strojově čitelných formátech. O což se naše společnost snaží již dlouhá léta.

Dne 19. 9. 2016 vyšel ve Sbírce zákonů a nabyl ihned účinnosti Návrh zákona o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, jehož součástí je i příslušný změnový zákon. V něm se úpravy propisují také do zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, které v § 3, odstavec 11 definují pojem otevřená data a v § 21, odst. 3 poté Vládě ČR určují připravit formou nařízení seznam informací, zveřejňovaných jako otevřená data v Národním katalogu otevřených dat (v časovém rozmezí 12 měsíců). Při samotném přijímání zákona byla mnohými nazvána tato změna jako „přílepek“ či „legislativní špageta“, nakonec ale návrh prošel i s otevřenými daty.

V tuto chvíli se nařízení vlády, vyplývající z výše uvedeného zákona, nachází ve fázi vypořádávání se s připomínkami. Počet datových sad povinně zveřejňovaných v Národním katalogu otevřených dat se ustálil na čísle 7, vše je ale nyní v rukou vyjednávacích týmů jednotlivých ministerstev.

Pod záštitou státního tajemníka pro evropské záležitosti a současně digitálního koordinátora ČR pana Tomáše Prouzy byla dne 15. 9. 2016 zahájena iniciativa 202020 s cílem dostat Českou republiku do roku 2020 na minimálně 20. místo v žebříčku posuzování států podle služeb e-Governmentu. I tato akce s sebou nese požadavek na otevírání dat státní správy a větší transparentnost v komunikaci s ní. Tento týden se na webových stránkách iniciativy objevila možnost vyplnit webový formulář daty, které by si veřejnost přála zpřístupnit ve strojově čitelných formátech – http://202020.cz/pozadovane-sluzby/

Seznam.cz podporuje všechny tyto aktivity a slibuje si od nich lepší komunikaci se státní správou a možné digitální využití některých dat i pro již připravené, nebo plánované projekty.

Sdílet na sítích