Seznam.cz jako spoluorganizátor workshopu v Bruselu

23. listopadu 2016

Společnost Seznam.cz po krátké době zopakovala úspěšnou spolupráci se Stálým zastoupením České republiky při Evropské unii a zorganizovala dne 17. listopadu 2016 v Bruselu workshop, jehož hlavním tématem byla diskutabilní podoba návrhu změn evropského balíčku autorských práv. Ve dvou hlavních panelech debaty se objevili jak zástupci Evropské komise, Evropského parlamentu, tak i představitelé ze strany vydavatelů, poskytovatelů online služeb a v neposlední řadě i autorských svazů. Video zdravici poskytla i hlavní zpravodajka směrnice o autorském právu na jednotném digitálním trhu ve Výboru pro právní záležitosti EP Therese Comodini-Cachia.

První panel debaty se soustředil především na nová práva vydavatelů. Diskusi zahájil ředitel oddělení Media Policy na DG Connect EK – Giuseppe Abbamonte. Snažil se vysvětlit důvody, které vedly EK k rozšíření práv pro vydavatele a současně upozornil i na to, že negativní příklady ze Španělska a Německa EK rozhodně nebude následovat, neboť je jejich návrh v tomto směru odlišný a zajišťuje větší míru vyvážení mezi jednotlivými stranami. Jeho slova o rozměr z praxe doplnil zástupce generálního ředitele Seznam.cz pan Ing. Michal Feix. Spolu se zástupci z podobných firem (Mozilla, FacilityLive) se shodli na tom, že stávající znění návrhu je příliš přísné a je potřeba hledat rovnováhu tak, aby vyhovovala všem aktérům na trhu. Překvapivě se na stranu poskytovatelů online služeb přidal i představitel španělských vydavatelů a výkonná ředitelka Evropské vydavatelské rady (European Publishers Council) tak pouze vyjádřila znepokojení v nejasnostech práv vydavatelských domů a potřeby řešit online zneužití jejich děl.

Ústředním tématem druhého panelu byla kontrola a monitoring obsahu z důvodu porušení autorských práv. Zde se do debaty zapojila nejen zástupkyně EK Maria Martin-Prat (Head of Unit in charge of Copyright, DG Connect), ale i europoslankyně Cathrine Stihler, která je i zpravodajkou směrnice o autorském právu ve Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů. Obě se shodly na tom, že by monitoring obsahu neměl prolomit článek 14 směrnice o elektronickém obchodu, který zavádí princip kontroly ve smyslu „upozornění a stažení“ („notice and take down“), kdy internetové služby reagují na oznámení bez aktivního monitoringu před vlastním upozorněním. Google poté blíže vysvětlil úskalí jejich systému Content ID, které je EK dáváno za vzor, jak zajistit účinný monitoring obsahu.

Celá akce tak poskytla odpovědi na dvě nejpalčivější otázky z kontroverzního balíku návrhu změn evropského autorského práva a umožnila všem přítomným vytvořit si komplexní obrázek od tvůrců, příznivců i odpůrců uvedených legislativních návrhů.

– kompletní program akce: https://1drv.ms/b/s!AoPZpTfBQMzWgQ7t3Ezqhx7-_ED_

– foto 1: https://1drv.ms/i/s!AoPZpTfBQMzWgRB7FRhOvzPaAIe_

– foto 2: https://1drv.ms/i/s!AoPZpTfBQMzWgREldk3dL95dZJM3

Sdílet na sítích