Seznam.cz v panelu konference zemí V4

1. prosince 2016

Dne 30. listopadu 2016 pořádala europoslankyně Dita Charanzová (ALDE Group) spolu s Aspen Institute Prague a dalšími svými kolegy z Evropského parlamentu v jeho prostorách v Bruselu konferenci na téma „Startups and the Digital Entrepreneur“ z pohledu zemí Visegrádské skupiny. Mezi hlavními přednášejícími v druhém bloku konference se představil i výkonný ředitel společnosti Seznam.cz, pan Michal Feix.

Debata přinesla zajímavé postřehy nad stávajícím vývojem digitálních technologií, složitostí vzniku a fungování nových firem na světovém trhu, změnami evropské legislativy a snahou o jednotnou harmonizaci, která by měla zabezpečit konkurenceschopnost Evropy vůči mimoevropským subjektům a vypomoci začínajícím podnikům v jejich dalším působení.

Pan ředitel Feix nejdříve stručně nastínil historii společnosti Seznam.cz, poté se zamyslel nad smyslem strategie Jednotného digitálního trhu, snahami o evropskou koordinaci některých pravidel a poukázal na fakt, že Evropa se v dnešní době potýká se zásadním rozhodnutím, přiklonit se k tradičním strukturám a procesům, nebo se přizpůsobit a včas zachytit stále se rychleji vyvíjející digitální prostředí.

Záznam konference i s vystoupením pana ředitele Feixe naleznete na tomto odkazu: https://alde.livecasts.eu/startups-and-the-digital-entrepreneur

Sdílet na sítích