Česká internetová ekonomika

18. ledna 2017

Sdružení pro internetový rozvoj (dále jen SPIR) dnes představilo studii, která zpracovává především dopady digitálního trhu na českou ekonomiku, zachycuje jednotlivé podíly internetové ekonomiky vůči HDP, dále např. i tržby za výkony internetové reklamy od roku 2011 do roku 2015 a jiné zajímavé makroekonomické ukazatele s ohledem na stále rostoucí význam digitálního odvětví.

Státní tajemník pro evropské záležitosti a současně koordinátor digitální agendy ČR pan Tomáš Prouza dnes spolu s předsedou výkonné rady SPIR panem Jánem Simkaničem představili studii veřejnosti a zástupcům médií.

V dokumentu se objevují zajímavá čísla, shrnující rozvoj digitálního oboru v rozmezí let 2011 až 2015. Celkový příspěvek internetové ekonomiky k HDP ČR byl v roce 2015 ve výši 4,13 %, což je nárůst oproti roku 2011 o 15 %. Ze zemí Evropské unie je ČR na 2. místě v podílu tržeb z elektronických prodejů na celkových tržbách (mezi lety 2011 a 2015 v e-commerce došlo k nárůstu tržeb o 84 %) a na 3. místě v nákupu podniků prostřednictvím počítačových sítí. České podniky realizovaly prostřednictvím počítačových sítí 30 % svých tržeb, což je téměř dvojnásobek průměru EU a řadí nás to na 2. místo ze zemí EU, hned za Irsko. Nezanedbatelný je i počet pracovníků v ICT sektoru. Ten v roce 2015 činil 140.418 zaměstnanců.

Pozoruhodný závěr vzešel i z analýzy investic, které vybrané země EU (20 států) vkládají do ICT vybavení a softwaru v poměru k HDP. Zde ČR v roce 2014 zaznamenala nejvyšší podíl investic.

Studie „Česká internetová ekonomika“ je dostupná veřejnosti na této webové stránce: http://www.studiespir.cz/

Sdílet na sítích