Iniciativa “Free flow of data”

6. ledna 2017

Časopis POLITICO dne 3. 1. 2017 zveřejnil odkaz na uniklý draft sdělení Evropské komise (dále jen EK) k tzv. iniciativě „Free flow of data“. Oficiální text představí EK dne 11. 1. 2017. Obsahem sdělení je ve velké míře snaha o zprostředkování expertního konzultačního týmu, který se bude zabývat především otázkami sdílení a obchodování s neosobními daty, zjednodušení šíření dat přes hranice v rámci celé EU a v neposlední řadě i přenositelností datasetů a interoperabilitou mezi jednotlivými digitálními systémy.

Cílem všech konzultací je v první řadě snaha o nezablokování sdílení důležitých dat, pocházejících z různých zařízení, přístrojů, které by mohly sloužit k vědeckým, průmyslovým i jiným veřejně prospěšným účelům a zejména k inovacím a dalšímu vývoji.

EK si klade za cíl harmonizovat na evropské úrovni legislativu v oblasti neosobních dat tak, jak to např. u osobních dat ošetřuje Nařízení o ochraně osobních údajů (General Data Protection Regulation). Naráží zde ale na problémy s vlastnictvím takových dat (mnohdy velmi nejednoznačné), odpovědností za kvalitu datových souborů a v neposlední řadě i často technickou nemožnost přenositelnosti z jednoho operačního systému do jiného.

Úředníci EK proto připravují strukturální dialog mezi členskými státy a jednotlivými privátními/státními subjekty, dále také vyhlásí veřejné konzultace k danému tématu a na základě vzájemné spolupráce s privátním sektorem zřídí testovací prostředí, ve kterém budou některé budoucí záměry zkoušeny v praxi.

– odkaz na draft sdělení: https://blog.seznam.cz/wp-content/uploads/2017/01/POLITICO-1-ec-com-eu-data_economy-leaked-december.pdf

Sdílet na sítích