Seznam.cz na pozvání M. Šojdrové ve Štrasburku

17. března 2017

Společnost Seznam.cz se stala po delší době opět hostem na odborné snídani v rámci zasedání Evropského parlamentu ve Štrasburku, dne 14. 3. 2017. Snídaně byla pořádána paní europoslankyní Michaelou Šojdrovou (frakce European People’s Party) na téma návrh směrnice o audiovizuálních mediálních službách (COM/2016/0287 final, dále jen AVMS).

Za účasti cca deseti českých europoslanců a jejich doprovodného týmu představila paní europoslankyně své pozměňovací návrhy k novele směrnice a postoj obou zpravodajek z Výboru pro kulturu a vzdělávání EP, jehož je i paní Šojdrová členem. Názory a komentáře české exekutivy tlumočila ve Štrasburku náměstkyně pro řízení sekce legislativní a mezinárodních vztahů Ministerstva kultury, paní JUDr. Petra Smolíková, kterou doplnil ředitel odboru médií a audiovize Mgr. Artuš Rejent.

Vzhledem k aktivitám společnosti Seznam.cz, respektive služby Stream.cz, spadáme pod definici audiovizuální mediální služby na vyžádání. Zástupkyně společnosti Seznam.cz, Věra Průchová (Specialista pro kontakt se státní správou), především upozornila na snahu zavést tzv. pre-monitoring obsahu. Současný návrh AVMS se této oblasti dotýká v souvislosti s uvedením nových pravidel i pro tzv. video-sharing platformy. Bohužel tendence rozšířit tuto povinnost i na další on-line platformy se projevuje již na jednáních Rady (např. zařadit do těchto povinností i sociální média, lifestreaming apod.). Seznam.cz bojuje i s obdobným ustanovením v autorském právu, které prochází na evropské úrovni taktéž komplexní revizí.

Debata se rozpoutala především u navržených kvót pro evropská díla. AVMS nařizuje v čl. 13 poskytovatelům služeb na vyžádání povinnost propagovat evropský obsah a uvádět na svých platformách evropská díla, a to nejméně 20 % z celkového podílu na vysílání. Zpravodajky Výboru pro kulturu a vzdělávání navrhují dokonce zvýšit tuto kvótu na 30 %. Europoslanec Evžen Tošenovský i sám předseda Výboru pro právní záležitosti EP, pan Pavel Svoboda shledali toto ustanovení za kontraproduktivní a vyjádřili své pochybnosti nad cílenou snahou o propagaci a upřednostnění evropských děl.

Neméně kontroverze vyvolala diskuse o zpřísnění pravidel pro obchodní sdělení a rozšíření těchto požadavků i na audiovizuální služby na vyžádání. AVMS srovnává totiž pravidla pro reklamu jak pro televizní vysílání, tak i pro služby na vyžádání a snaží se i o určitou ochranu mladistvých na tzv. video-sharing platformách. Pan europoslanec Petr Mach vyslovil otázku, kterou je potřeba mít vždy na paměti, a kterou se snažíme zákonodárcům na jakékoliv politické úrovni vysvětlit. Zda není té regulace již na evropské půdě tolik, že ve finále uživatel bude postupně přecházet na mimo-evropské webové služby, kde ta restrikce není taková.

Na závěr se zúčastnění zabývali i otázkou přístupnosti služeb na vyžádání lidem s omezenou schopností pohybu a orientace. Paní europoslankyně Šojdrová opět do hry navrací pozměňovací návrh, který nařizuje upravit tyto služby do roku 2027 a zpřístupnit je tak pomocí asistivních technologií výše uvedené skupině obyvatel.

AVMS nyní čeká poslední fáze vyjednávání v EP s vizí, že vejde v platnost nejpozději na konci roku 2017. Společnost Seznam.cz bude i nadále vývoj návrhu směrnice sledovat.

Foto č. 1 – https://www.facebook.com/Evropska.lidova.strana.v.Evropskem.parlamentu/photos/pcb.10155100924334889/10155100922754889/?type=3&theater

Foto č. 2 – https://www.facebook.com/Evropska.lidova.strana.v.Evropskem.parlamentu/photos/pcb.10155100924334889/10155100922749889/?type=3&theater

Sdílet na sítích