AVMS směrnice odsouhlasena ve výboru CULT EP

26. dubna 2017

V úterý 25. 4. 2017 schválil Výbor pro kulturu a vzdělávání Evropského parlamentu (dále jen EP CULT) finální znění textu návrhu směrnice o audiovizuálních a mediálních službách (COM/2016/0287 final, dále jen AVMS). Původní verze Evropské komise dostála určitých změn, například v navýšení povinných kvót evropské tvorby pro tzv. video-sharing platformy z 20 % na 30 % z celkové nabídky on-line platformy. Definitivní rozhodnutí EP se očekává na hlasování ve Štrasburku dne 15. 5. 2017.

Dvě zpravodajky AVMS v EP CULT Sabine Verheyen (frakce EPP) a Petra Kammerevert (frakce S&D) se musely pročíst cca 1.000 pozměňovacích návrhů, které kolegové z EP připravili. Finální podoba, i po kritice z řad velkých audiovizuálních společností a tzv. video-sharing platforem, zpřísňuje některá pravidla, která byla nastavena EK. Celý text se snaží o striktnější pravidla audiovizuálního sektoru a srovnání alespoň některých podmínek s televizním vysíláním, postihuje i nové digitální subjekty na trhu, jako jsou např. video-sharing platformy.

Největší změny přináší v oblasti ochrany mladistvých, kdy všichni aktéři audiovizuálních služeb musí zajistit kontrolu a určitý dohled nad veškerým obsahem, aby nedošlo k zobrazování násilí, nabádání k teroristickým aktivitám a nenávistným projevům. Obě zpravodajky však potvrdily, že nechtějí jít za hranici ex-ante monitoringu. Vše by mělo probíhat v mezích směrnice o elektronickém obchodu a principu „oznámení a následné stažení“ (tzv. „notice and take down principle“). Seznam.cz tuto pojistku vítá a věří, že především některé členské státy neprolomí při závěrečném vyjednávání pravidla, fungující na digitálním trhu díky výše uvedené směrnici o elektronickém obchodu již zhruba 17 let.

Další podstatnou schválenou úpravou je i nová pravomoc členských států požadovat po audiovizuálním sektoru poplatky, které by měly sloužit k propagaci a podpoře evropské tvorby. A to i v zahraničí, když se konkrétnímu subjektu prokáže zacílení na tento stát.

Navýšení povinných kvót evropských děl z 20 % na 30 % i pro video-sharing platformy vyvolalo zejména u velkých, mimo-evropských subjektů kritické reakce, neboť tento požadavek je spíše označován jako kontraproduktivní pro evropskou tvorbu. EP se obhajoval např. francouzskými kvótami, které dokonce činní 60 %.

Návrh směrnice nyní čeká finální hlasování na plénu EP ve Štrasburku (dne 15. 5. 2017). A v neposlední řadě se netrpělivě očekává obecná shoda členských států na Radě, která by měla být představena 23. 5. 2017. Poté bude zahájeno třístranné vyjednávání o definitivním znění textu.

Sdílet na sítích