WiFi4EU se pomalu stává realitou

30. května 2017

Dne 14. září 2016 přednesl předseda EK Jean-Claude Juncker v Evropském parlamentu každoroční projev ke stavu Unie, kde mimo jiné představil i projekt WiFi4EU, neboli bezplatné bezdrátové připojení k internetu pro každou evropskou obec a město do roku 2020. Včera v průběhu noci dospěla EK, EP i zástupci Rady v rámci trialogu kompromisního znění, jež uvolní částku 120 milionů eur na vybavení cca 8 tisíc místních komunit zařízením pro připojení k vysokorychlostnímu, bezdrátovému internetu.

Prohlášení předsedy EK v minulém roce vyvolalo značné pobouření především u poskytovatelů internetového připojení, kteří vidí v bezplatném internetu pro všechny případnou konkurenci. Od té doby se jednání posunula a negativního ohlasu se včerejší shoda zatím nedočkala.

WiFi4EU je projekt, který se stal jednou z klíčových iniciativ z tzv. telekomunikačního balíčku. EK se tak snaží propojit Evropu vysokorychlostním internetem a umožnit k němu přístup všech obyvatel. Celý princip této aktivity spočívá v tom, že městské části, veřejné subjekty aj. si zažádají nezatěžujícím administrativním způsobem o peníze na technické vybavení. Z evropských peněz se tak postaví základní infrastruktura tam, kde doposud žádné připojení k internetu nebylo. Náklady samotného provozu dále ponesou již konkrétní veřejné instituce. EU tak chce dosáhnout toho, že internet bude dostupný všem na náměstích, v parcích, nemocnicích, městských knihovnách a jinde.

EK vyčlenila z rozpočtu 2014 – 2020 částku 120 milionů eur, jež by měla pokrýt zhruba 6 – 8 tisíc komunit ve všech členských státech. Předpokládaná využitelnost je 40 – 50 milionů připojení denně. Celý projekt by měl být realizován prostřednictvím jednoduchých a nebyrokratických postupů – online žádostí, voucherů a nezatěžujícího monitorování.

Nyní bude program WiFi4EU formálně schválen v Evropském parlamentu a na Radě ministrů. Poté by měly následovat první výzvy k předkládání projektů. Čím dříve bude projekt předložen, tím větší šanci bude mít k získání peněz. Eurokomisař pro digitální jednotný trh Andrus Ansip si od realizace slibuje propojení Evropy vysokorychlostním, kvalitním připojením, přiznává však, že k propojení celého území EU bude potřeba především investovat a podpořit vysoko-kapacitní sítě internetu a zlepšit koordinaci politiky spektra (viz. tisková zpráva EK: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1470_en.htm).

Sdílet na sítích