„Grilování“ nové komisařky pro digitální ekonomiku

22. června 2017

V úterý 20. června 2017 se uskutečnilo v EP tzv. „grilování“ budoucí možné eurokomisařky pro digitální ekonomiku a společnost, bulharské europoslankyně Mariya Gabriel. Především zástupci dvou velkých výborů v EP – Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku (ITRE) a Výbor pro kulturu a vzdělávání (CULT), dostali pravomoc vyptávat se své bývalé kolegyně na různé otázky a jejich rozhodnutí o akceptaci či neakceptaci paní Gabriel představí předsedové ITRE a CULT plénu a předsedovi EP v průběhu červencového zasedání.

Mariya Gabriel přebírá portfolio po Güntherovi Oettingerovi, který se k 1. lednu 2017 stal komisařem pro rozpočet a lidské zdroje. Bulharsko tento post získalo díky tomu, že Oettinger nahradil ve funkci bulharskou eurokomisařku Kristalinu Georgieva, jež na post rezignovala a Bulharsku byl tedy automaticky nabídnut post eurokomisaře v jiné oblasti.

Téměř tříhodinová debata v EP prověřila jak znalosti budoucí eurokomisařky, tak i její názory na současný stav jednotného digitálního trhu. V první části se mluvilo především o projektech WiFi4EU, kterou paní Gabriel považuje za klíčovou pro získání dostupného internetu pro všechny, dále se mluvilo o kyberbezpečnosti a zabezpečení EU proti nenadálým kyberútokům. Zde jmenovaná eurokomisařka překvapila svým názorem na šifrování elektronické komunikace, kdy nepřímo potvrdila, že šifrování je důležité pro to, aby uživatelé získali důvěru v digitální svět a jeho „NEpoužití“ si dokáže představit pouze z velmi vážných národních bezpečnostních důvodů.

Mnoho europoslanců narazilo na problematiku odpovědnosti on-line platforem. Mariya Gabriel uznala jejich pozitivní roli a zdůraznila, že pro ni bude důležité udržovat komunikaci a vzájemnou, dobrovolnou spolupráci nad případnými problémy, které se v souvislosti s jejich fungováním objevují. Ať se to dotýká otázky nenávistných projevů, či ilegálního obsahu, který se na internetu objevuje. Vyzdvihla i důležitou úlohu stávající legislativy o elektronickém obchodu (E-commerce directive) a potvrdila, že je nutné vyjasnění některých principů, vyplývajících ze směrnice. Tento směr uvažování společnost Seznam.cz vítá.

Především z úst europoslanců výboru CULT zaznívaly četné stížnosti na velký počet nelegálního autorského obsahu na internetu, který nabourává nevyvážené prostředí odměňování pro autory a vlastníky autorských práv. Jmenovaná eurokomisařka v tomto ohledu dala europoslancům za pravdu a podpořila myšlenku tzv. „value gap“, neboli nutnosti kompenzovat autorům jejich ztracené zisky a oprávněné nároky na odměny z digitálního prostředí.

Zajímavý názor zaujímá budoucí eurokomisařka např. na vytvoření evropského vyhledávače, který by měl konkurovat americkým gigantům. Dle jejího soudu není cílem EU budovat vlastní vyhledávač, ale investovat ve velkém do digitálního rozvoje, především start-upového prostředí, které do budoucna vytvoří jiné dominantní sektory, ve kterých bude EU dominovat. K tomu by mělo přispět i masivní vzdělávání nejen mladých lidí a spolupráce v rámci projektu „The Digital Skills and Jobs Coalition“. V otázce odkrytí algoritmů u velkých digitálních společností se spíše přiklonila k tomu, že není jejím cílem kontrolovat využití algoritmů v praxi, ale lépe porozumět jejich fungování. V souvislosti s debatou okolo připravované legislativy ochrany osobních údajů, respektive revize nařízení o soukromí v elektronických komunikacích (COM 2017/10) potvrdila, že největší diskuse se vedou okolo vyžadovaného souhlasu uživatelů s využitím jejich osobních údajů. Zde bude požadovat ještě některá vysvětlení.

S největší pravděpodobností EP potvrdí Mariyu Gabriel na pozici eurokomisařky pro digitální ekonomiku a společnost v průběhu července. Poté ji čeká úzká spolupráce na vytváření jednotného digitálního trhu s kolegy z EK, zejména Andrusem Ansipem.

Sdílet na sítích