Hlasování IMCO výboru o autorském právu

8. června 2017

Dnes (8. 6. 2017) došlo v Evropském parlamentu k prvnímu, důležitému hlasování o pozměňovacích a kompromisních návrzích tzv. Směrnice o autorském právu na jednotném digitálním trhu (COM2016 593 final). Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů (dále jen „IMCO výbor“) dnes procházel více jak 600 pozměňovacích návrhů a výsledné kompromisní znění bude sloužit jako podklad pro jednání garančního Výboru pro právní záležitosti EP. Ten o finálním znění textu rozhodne 28. září 2017.

Téměř hodinové hlasování přineslo některé výrazné změny v pohledu jednotlivých frakcí a jen zdůraznilo komplikovanost jednání, jež probíhaly včera do pozdních večerních hodin. Jak připomněl jeden z přítomných europoslanců hned na úvod debaty, není to standardní postup a vyvolává to určité pochybnosti o dosažených kompromisech. I přes tuto výtku však IMCO výbor přistoupil k samotné proceduře hlasování.

Z pohledu společnosti Seznam.cz v textu bohužel zůstal článek 11, tedy nově-zaváděné právo pro vydavatele a na rozdíl od původního znění z pera Evropské komise se jeho formulace přiostřila v neprospěch digitálních platforem. Důkazem je např. věta z přijatého pozměňovacího návrhu č. 174, a to „…Digitální platformy, jako jsou nová shromaždiště a vyhledávače, rozvinuly své aktivity na základě investic ze strany vydavatelů tisku do tvorby obsahu a nepřispívaly k jeho vytvoření. To představuje vážnou hrozbu pro zaměstnanost a spravedlivou odměnu novinářů a budoucnost plurality médií….“ Úpravy z výboru IMCO tak neřeší problémy s výkladem práv vydavatelů ve směrnici, na které dlouhodobě upozorňujeme – viz. přiložená pozice společnosti Seznam.cz.

Na druhé straně velmi vítáme revize článku 13 (a jeho výkladového znění). Po hlasování se tak do textu dostaly jasně deklarované odkazy na stávající fungující praxi, vyplývající ze Směrnice o elektronickém obchodu (2000/31/EC), tedy principu „ohlášení a stažení“ („notice and take down“). V kompromisním návrhu č. 31 nalezneme i ujištění, že na základě ochrany základních práv a svobody a současně v souladu s rozhodnutím Evropského soudního dvora, nedojde k implementaci všeobecných monitorovacích povinností u poskytovatelů služeb informačních společností a nevyplývá jim z toho ani povinnost aktivně vyhledávat ilegální obsah. I přesto, že mnozí aktéři na digitálním trhu výše uvedený princip zneužívají, nedomníváme se, že prolomením ustanovení ze Směrnice o elektronickém obchodu se dosáhne kýženého kompromisu na obou stranách – viz. přiložená pozice společnosti Seznam.cz.

Výsledný text po hlasování obsahuje i kompromisní pozměňovací návrh č. 21, jež vrací do hry odstavec o tzv. svobodě panoramatu, tedy možnosti šířit a využívat autorská díla (jako architektonické památky či sochy), které jsou volně a trvale dostupné na veřejných místech.

Garanční Výbor pro právní záležitosti EP bude mít ale poslední slovo v tom, které články v legislativě zůstanou, a které definitivně zmizí. Závěrečné hlasování se na plénu EP očekává až na konci roku 2017. Poté čeká dokument vyjednávání v neformálním trialogu – EP, EK a Rada. Směrnice o autorském právu na jednotném digitálním trhu tak může dostát ještě mnoha překvapivých, či více méně očekávaných změn.

– odkaz na pozici společnosti Seznam.cz: https://1drv.ms/b/s!AoPZpTfBQMzWgRZIjGMXZ-KYeJ4P

Sdílet na sítích