Změna zpravodaje, změna názoru

10. července 2017

V Evropském parlamentu se již delší dobu projednává novela autorského práva (směrnice o autorském právu na jednotném digitálním trhu – COM 2016/593), jejímž zpravodajem byla europoslankyně za Evropskou stranu lidovou (EPP) Therese Comodini Cachia. Ta ale svůj post v EP opouští a navrací se do maltského parlamentu, kam byla nedávno zvolena. Novým zpravodajem za EPP k uvedené směrnici byl jmenován německý europoslanec Axel Voss a s touto změnou došlo i k revizi všeobecné pozice EPP k autorskému právu. Z pohledu společnosti Seznam.cz bohužel směrem k přísnějším pravidlům pro on-line platformy.

Jak jsme již uváděli v předchozích článcích, Evropská komise dne 14. 9. 2016 představila tzv. druhý balík autorského práva, z něhož je nejkontroverznější částí směrnice o autorském právu na JDT. Velké debaty se vedou zejména o článek 11 a 13, respektive o nové právo pro vydavatele a větší odpovědnost on-line platforem nad jimi zveřejňovaným obsahem. Evropský parlament do diskusí zasáhl samozřejmě taktéž, avšak díky zpravodajce Comodini se pozice EPP, potažmo parlamentu v určité míře postavila proti některým ustanovením směrnice.

V polovině června byl ale novým zpravodajem za EPP jmenován Axel Voss. Německý postoj k novelizaci autorského práva se projevil téměř okamžitě. V průběhu minulého týdne představila EPP (největší frakce EP) nové stanovisko k výše uvedené směrnici, které se od toho původního liší především v náhledu na článek 13 – viz. příloha níže.

Již dlouhodobě je v určité shodě napříč EP avizováno, že článek 11, neboli nové právo pro vydavatele, zůstane a vydavatelům se přiznají autorská práva. Překvapivým posunem v pozici EPP je však náhled článku 13, tedy tzv. „value gap“, spojený s větší odpovědností platforem za uveřejňovaný obsah. Doposud byl europoslankyní Comodini tlumočen spíše konzervativní postoj, tedy ano, určitá odpovědnost platformy za zveřejněný obsah, ale v intencích směrnice o elektronickém obchodu, tzv. „notice and take down“ princip. Nyní se EPP přiklonila k podpoře znění článku 13 z pera Komise a jasně deklarovala, že platformy, které ukládají a umožňují přístup k autorskému obsahu nahrávaného uživateli, budou odpovědné za zveřejňovaný obsah a jsou povinny vstoupit do licenčních dohod s autory obsahu. Tím, že platformy umožňují nahrávání obsahu uživateli, vytvářejí obsah dostupný veřejnosti a propagují díla, nespadají pod čl. 14 směrnice o elektronickém obchodu a nejsou tak vyňaty z výjimky odpovědnosti za zveřejňovaný obsah. Dle postoje EPP tyto platformy mají povinnost zajistit adekvátní a vhodné prostředky ochrany autorských děl v případě, že nevstoupí přímo do licenčních dohod s konkrétními autory. Nesmí však porušit základní svobodu vyjadřování a nesmějí přesáhnout hranice komplexního monitoringu obsahu.

Představená pozice EPP je stanoviskem frakce před samotným finálním hlasováním v gesčním výboru JURI EP a dá se tedy odhadovat i samotné hlasování europoslanců EPP, které je plánováno na konec září 2017. Finální znění textu by mělo být schváleno celým plénem na konci roku 2017.

Z pohledu společnosti Seznam.cz bohužel současný postoj EPP k článku 13 směrnice o autorském právu na JDT znamená první krok k prolomení principu „notice and take down“ směrnice o elektronickém obchodu, který je již 17 let funkčním modelem na legálním digitálním trhu – viz. přiložená pozice Seznam.cz k článku 13 směrnice o autorském právu na JDT.

– pozice EPP k autorskému právu: https://1drv.ms/b/s!AoPZpTfBQMzWgRecTCUi-3smy0oM

– pozice Seznam.cz k článku 13 AP: https://1drv.ms/b/s!AoPZpTfBQMzWgRa9s4Gc_q9Vrun3

Sdílet na sítích