Hazard na Slovensku – trochu jiný příběh

17. srpna 2017

Od 1. ledna 2017 platí na Slovensku novela hazardního zákona, která stejně jako v České republice zavádí přísná pravidla potírání nelegálního hazardu. V mnohém se ale od toho českého liší. Dozorovým orgánem není ministerstvo financí či celní správa, ale Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky (srovnatelné s naší Finanční správou ČR, dále jen „FR SK“). To také spravuje seznam zakázaných webových hazardních stránek. Na rozdíl od ČR ale o zápisu na něj rozhoduje soud.

Naše republika, tak i Slovensko zhruba ve stejné době připravovaly legislativu, jež by měla zamezit, či velmi komplikovat život nelegálnímu hazardu. V ČR, jak jsme informovali v předchozích článcích, se okolo některých prvků novely strhla velká debata o možné cenzuře internetu a hlavním argumentem bylo dosáhnout spravedlivého a nestranného rozhodování o finální blokaci webových stránek s nelegálním hazardem. Společnost Seznam.cz se živě debat účastnila.

ČR se nakonec přiklonila k řešení, kdy o zápisu a blokaci webových stránek rozhoduje Ministerstvo financí ČR. Slovensko zvolilo cestu soudní. FR SK nejprve vydá žádost k zamezení přístupu na webovou stránku. Žádost je odeslána na soud, který svým příkazem nařídí subjektům poskytujícím elektronické komunikační služby, aby nelegální webovou stránku zablokovaly (§ 15b, odst. 7 zákona č. 386/2017 Sb.)

Oba zákony nabyly účinnosti 1. ledna 2017. FR SK je oprávněné vykonávat dozor až od 1. července 2017. Oba orgány spravují seznamy nepovolených hazardních webů. Argument českého ministerstva financí, že soudy v ČR jsou pomalé a je tedy nutné přistoupit k tomu, že o finální blokaci budou rozhodovat oni, dost pokulhává, když se porovnají jednotlivé seznamy doposud zablokovaných webových stránek, a i samotný postup soudů. Na těch českých se v tuto chvíli objevují 2 subjekty (v aktualizaci k 15. srpnu 2017 přibyl druhý). Slovenská tabulka je ale poměrně obsáhlejší i přesto, že byla poprvé veřejnosti představena až 17. července 2017. Od té doby probíhá pravidelná týdenní aktualizace. V té poslední ke dni 14. srpna 2017 se tam nachází 19 hazardních webů.

FR SK samo aktivně vyhledává jednotlivé hazardní stránky, nebo reaguje na podněty od veřejnosti. Poté dotyčný subjekt, který je v přímém rozporu s legislativou, písemně upozorní a dá mu 10 dní na to, aby situaci okolo svého podnikání vysvětlil. Pokud se tak nestane, umístí konkrétní webovou stránku na seznam nepovolených hazardních webů a okamžitě odesílá žádost na příslušný soud. Ten má 7 dní na to, aby v celé situaci rozhodl a zaslal příslušným internetovým providerům příkaz k blokaci. Stejným stylem přistupuje soud i k příkazu blokace platebních prostředků nelegálního hazardního subjektu.

Zůstává tedy k zamyšlení, který z těchto způsobů je efektivnější a proč se dvě, jinak tak podobné země, zrovna v tomto liší.

– zákon č. 386/2017 Sb. SK: https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2016/386/20170101.html

– zakázané hazardní weby ČR: http://www.mfcr.cz/cs/soukromy-sektor/hazardni-hry/seznam-nepovolenych-internetovych-her/2017/zverejnovane-udaje-ze-seznamu-nepovoleny-29396

– zakázané hazardní weby SK: https://www.financnasprava.sk/_img/pfsedit/Dokumenty_PFS/Elektronicke_sluzby/Verejne_dostupne_elektronicke_sluzby/informacne_zoznamy/2017.08.14_zakaz_web.pdf

Sdílet na sítích