Verze autorského práva podle estonského předsednictví

1. září 2017

Tento týden unikl ze štábu estonského předsednictví revidovaný návrh směrnice o autorském právu na jednotném digitálním trhu. Kompromisní znění obsahuje pro články 1, 2, 10 až 16. Pro v tuto chvíli nejkontroverznější čl. 11 a 13 nabízí dokonce dvě možné varianty. Pravdou však zůstává, že prozatím se pozitivních ohlasů nedočkal.

Revidovaný návrh (viz. odkaz níže) i přes některé důrazné protesty z politické, vědecké, či odborné obce ponechává v jednání jak nové právo pro vydavatele, tak zavádí i monitoring obsahu u on-line platforem, které shromažďují a poskytují přístup k velkému množství autorského obsahu. Zatímco v čl. 11 je možné zvolit si mezi horší a lepší variantou, čl. 13 bohužel světlé momenty v tomto návrhu nemá.

Opět se tak dostává do hry debata nad tím, zda hyperlinky a snippety budou součástí nároků vydavatelů, kompromisní návrh se snaží i o určitou první specifikaci snippetů. Velká diskuse se určitě povede nad uvedenou povinností monitorovat obsah a prolomit tak čl. 14 evropské směrnice o elektronickém obchodu (2000/31/EC), či dalších povinností, jež vyplývají z uniklého znění dokumentu.

Společnost Seznam.cz nyní vypracovává své připomínky a podněty k danému návrhu a bude se i nadále řídit stanoviskem, které bylo již na tomto blogu představeno a naleznete ho i v odkazech níže.

První jednání pracovní skupiny Rady o tomto dokumentu se uskuteční 11. a 12. září 2017 v Bruselu. Na konci měsíce, konkrétně 28. září 2017, je s netrpělivostí očekáváno hlasování ve Výboru pro právní záležitosti EP, který je výborem gesčním.

– revidovaný návrh směrnice: https://blog.seznam.cz/wp-content/uploads/2017/09/eu-council-copyright-directive-estonian-compromises-11783-17.pdf

– stanovisko Seznam.cz k původnímu znění směrnice o AP: https://1drv.ms/b/s!AoPZpTfBQMzWgRa9s4Gc_q9Vrun3

Sdílet na sítích