Pracovní program Evropské komise pro rok 2018

1. listopadu 2017

Minulý týden představila Evropská komise svůj program na příští rok s přesahem aktivit, které chce dokončit do konce svého mandátu, tedy do roku 2019. Propagovat ho do České republiky přijela v pondělí 30. října 2017 i česká eurokomisařka pro spravedlnost, spotřebitele, rovnost žen a mužů, Věra Jourová. Pro digitální sektor si EK stanovila třináct priorit a v příštím roce chce ještě přidat tři další dokumenty.

Jako tradičně, s blížícím se koncem roku, Evropská komise vydala nový pracovní program na další období. Ten přímo reaguje na nedávno komunikovaný projev předsedy EK o stavu Unie a stanovuje jasné priority pro všechny dotčené oblasti, navrhuje nové legislativní i nelegislativní iniciativy a určuje, ve kterých aktivitách se již pokračovat nebude. Jednotný digitální trh je jednou z hlavních priorit Junckerova týmu.

V digitální oblasti nás v příštím roce čekají 3 nové iniciativy, a to Proposal on fairness in platform-to-business relations (legislativní akt), který bude reagovat na právě probíhající veřejnou konzultaci na stejné téma. Dotazník (viz. odkaz níže) lze vyplnit do 23. listopadu 2017. Poté EK vyhodnotí všechny odpovědi a v reakci, i po dalších analýzách, plánuje v prvním čtvrtletí roku 2018 vydat výše uvedenou legislativu.

Další dvě nové iniciativy jsou nelegislativního rázu. První se dotýká současných, kontroverzních debat okolo dezinformačních kampaní a nepravdivých informací na internetu. EK v prvním čtvrtletí roku 2018 představí iniciativu, jež by měla cílit na online platformy s ohledem na šíření fake news. Eurokomisařka pro digitální ekonomiku a společnost Maryia Gabriel již sestavila poradní orgán, který by ji měl v tomto ohledu pomáhat. Druhou nelegislativní iniciativou je revize vodítek Komise k analýze trhu a posouzení významné tržní síly v odvětví elektronických komunikací. Přepracování těchto „guidlines“ je plánováno až do druhého čtvrtletí roku 2018.

Legislativních aktů, které si EK vytyčila pro následující období z digitální oblasti dokončit, je celkem třináct. Nacházejí se v různých stavech vyjednávání a u mnohých z nich se vedou poměrně živé debaty napříč všemi institucemi EU. Příkladem může být návrh směrnice o autorském obsahu na jednotném digitálním trhu, s kontroverzními články 11 a 13, nebo nařízení o respektování soukromého života a ochraně osobních údajů v elektronických komunikacích, kterému byl minulý týden v Evropském parlamentu schválen mandát pro vyjednávání v Trialogu ve velmi striktním znění. EK si tak u některých z nich stanovila poměrně složitý úkol a dosáhnout kompromisního znění pod politickým tlakem z členských států, či médií a odborníků z řad privátního sektoru bude minimálně komplikované.

Společnost Seznam.cz bude i nadále sledovat, a v případě nutnosti se i vyjadřovat k vývoji vyjednávání o klíčových dokumentech jako jsou výše uvedená směrnice o autorském právu, nařízení E-privacy, tzv. návrh digitálního kontraktu, nebo nařízení o geo-blockingu, či volný pohyb neosobních dat po celé EU.

– pracovní program EK pro rok 2018: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-4002_cs.htm

– veřejná konzultace „Fairness in platform-to-business relations“: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2017-5222469_en

Sdílet na sítích