Právo být zapomenut – pokračování

23. listopadu 2017

Před časem jsme upozorňovali na aktuální vývoj v kauze práva být zapomenut na francouzském území. Svoji pozici na blogu zveřejnila i společnost Google (viz. odkaz níže).

Evropský soudní dvůr nyní řeší nejen rozšíření práva být zapomenut mimo území jurisdikce lokálního soudu, tedy celosvětový výmaz požadovaných dat, ale i druhý případ, dotýkající se již konkrétního obsahu, jež má být vyhledávačem mazán.

Čtyři žadatelé podali na francouzský úřad CNIL (Commission nationale de l’informatique et des libertés) stížnost na společnost Google, která odmítla smazat požadované informace o jejich náboženských a politických vztazích, nebo také o jejich trestné činnosti. CNIL jejich žádost zamítl. Stěžovatelé se proto s odvoláním obrátili na Nejvyšší správní soud (Conseil d’Etat), který jednání přerušil a požádal o zodpovězení některých otázek přímo Evropský soudní dvůr.

Informace, které žadatelé chtějí smazat, zobrazují např. vztah jednoho z nich s osobou veřejně činnou, dále se jméno dalšího stěžovatele objevilo v článku o sebevraždě člena Scientologické církve. Jiné se týkají trestního stíhání, či sexuálního obtěžování nezletilých dotyčnými žadateli o výmaz.

Případné rozhodnutí ESD bude pro digitální sektor zlomové. Neboť situace, kdy ESD rozhodne ve prospěch stěžovatelů, tedy posvětí nutnost smazat konkrétní obsah, by znamenala pro mnohé uživatele internetu možnost požádat o výmaz a skrýt tak pro veřejnost jakékoliv nežádoucí informace z jejich trestní minulosti, sexuální orientaci, náboženském, politickém či filosofickém přesvědčení. Omezilo by to opět rozsah dostupných informací na internetu, které jsou v mnohých situacích více než žádoucí, např. při předvolebním rozhodování, či investigativním šetření novinářů.

Společnost Seznam.cz se obává nebezpečného precedentu, který se nyní v Lucemburku může vytvořit, a který by opět omezil právo občanů na informace.

– blogpost Google: https://www.blog.google/topics/google-europe/defending-access-lawful-information-europes-highest-court/

– rozhodnutí Conseil d’Etat ve FJ: http://www.conseil-etat.fr/Decisions-Avis-Publications/Decisions/Selection-des-decisions-faisant-l-objet-d-une-communication-particuliere/CE-24-fevrier-2017-Mme-C-M.-F-M.-H-M.-D

– tiskové komuniké Conseil d’Etat v AJ: http://english.conseil-etat.fr/Activities/Press-releases/Right-to-be-delisted

Sdílet na sítích