Připravujeme se na rozšířenou volnou shodu v Skliku

19. prosince 2017

Aktuálně testujeme v uzavřeném beta testu rozšířenou volnou shodu. Díky ní pokryjete širší spektrum relevantních dotazů od vašich zákazníků a získáte tak více konverzí. Jak bude fungovat a jak se připravit na spuštění?

Již od září s vybranými klienty testujeme upravenou funkčnost volné shody klíčových slov ve vyhledávání – rozšířenou volnou shodu (dále jen RVS).

Jak se chová volná shoda nyní?

Klíčová slova ve volné shodě mohou vyvolat zobrazení reklamy i v případě, že je uživatelský dotaz jinak skloňovaný, obsahuje slova navíc, neobsahuje diakritiku, případně ve víceslovném dotazu jsou jednotlivá slova v něm v odlišném pořadí.

Jak se bude chovat volná shoda nově – RVS?

Díky rozšířenému slovníku systém pozná slova se stejným významem a v případě, že je přesvědčený o tom, že se význam shoduje nebo je význam velmi úzce spjatý, může slova ve volné shodě vydat i na slova související, dokonce i s jiným slovním základem.

Příklad:

Díky těmto novým spojením získáte více relevantních zobrazení reklamy a tím i prokliků na web a konverzí.

Abyste měli zobrazení svých reklam stále pod kontrolou, máte již nyní možnost využívat nového typu shody slov, tzn. modifikátoru volné shody. Pokud přidáte na začátek slov ve volné znaménko +, Sklik se bude u takového slova držet původního chování volné shody – skloňuje, přidává/odebírá diakritiku, mění pořadí, ale nezaměňuje jej za příbuzná slova.

Příklad:

Znaménko + je třeba přidat ke každému slovu z klíčového slova.

Kde bereme spojení, o která slova rozšiřujeme?

Algoritmus, který určuje úzce související spojení, připravovalo několik měsíců naše oddělení výzkumu. Naším cílem je rozšířit záběr vašich kampaní tak, ať jsou všechna spojení úzce relevantní a můžete se tak na rozšířenou volnou shodu maximálně spolehnout.

Data bereme z více zdrojů. Např. souvýskyty klíčových slov v sestavách, analyzujeme stránky s výsledky vyhledávání, technologie word2vec, strojové učení. Výsledný slovník byl dále upraven pomocí ruční kontroly a budeme jej upravovat směrem k vyšší relevanci dále.

Jak rozšiřovat nebudeme?

Z podstaty věci, nemůžeme garantovat ochranu všech značek. Doporučujeme značky ošetřit +modifikátorem volné shody. Stejně tak není technicky možné ošetřit všechna i méně známá města, neobvyklá jména apod.

Na základě došlé zpětné vazby pak můžeme slovník rozšíření dále upravovat tak, abychom vám doručovali nejlepší možné výsledky.

Jak a kdy budeme RVS spouštět?

Jedná se o změnu stávajícího chování a proto chceme úpravu spouštět postupně. Počínaje 10. lednem 2018 začneme stávající volné shody vydávat novým způsobem v cca 10 % výsledcích hledání.

Díky tomuto částečnému spuštění máte možnost sledovat, na jaké typy dotazů se budou vaše klíčová slova vydávat a provést případné úpravy. Algoritmy Skliku si zároveň budou moci ověřit, na jaké typy spojení inzerci vydávat a na kterou dále nevydávat, dle zpětné vazby (kliků) od uživatelů. Není tedy třeba panikařit, pokud ve statistikách vyhledávacích dotazů klíčového slova uvidíte nerelevantní dotaz – systém na něj sám přestane klíčové slovo vydávat, pokud na něj uživatelé nebudou klikat.

Sklik nebude před spuštěním RVS nijak upravovat inzerenty zadaná klíčová slova ve volné shodě a přidávat jim modifikátor.

V případě, že potřebujete mít vybraná klíčová slova pod absolutní kontrolou a nepřejete si u nich zobrazení na související dotazy, můžete už dnes do rozhraní Skliku přidávat tato klíčová slova s modifikátorem. Klíčová slova s modifikátorem se do 10. ledna 2018 budou chovat jako běžná klíčová slova ve volné shodě (a mohou si tedy v rámci jedné sestavy navzájem konkurovat).

V tuto chvíli je podporujeme ve webovém rozhraní Skliku, v importu a v API. V nástroji ppcHIT je zatím třeba zadat modifikátory přímo ke klíčovému slovu pomocí regulárního výrazu +{PRODUCTNAME:/\s/| \+}, vypnout odstraňování speciálních znaků a frázovou a přesnou shodu generovat pomocí uvozovek, resp. závorek, nikoliv pomocí checkboxů.

V případě jakýchkoliv dotazů se na nás neváhejte obrátit prostřednictvím komentářů nebo dotazem na sklik@firma.seznam.cz.

Za celý tým Skliku David Velechovský a Martin Lohner

Sdílet na sítích