E-shopy, Zboží.cz a GDPR

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) na provozovatele e-shopů vrhá několik povinností. V zásadě by se daly shrnout do přikázání: „Ukládejte jen ty osobní údaje, které držet musíte, nebo ty, u kterých pro to máte svolení.“

Mezi údaje, které držet musíte, patří například údaje o odběratelích pro daňovou evidenci nebo adresa zákazníka, který po vás chce doručit zásilku poštou. V takových případech stačí informovat, že jeho údaje zpracováváte.

Naproti tomu předávat osobní údaje zákazníka externí hodnotící službě k samotnému vyřízení objednávky nezbytně nepotřebujete. Protože je ale externí hodnocení věc užitečná pro vás i pro celou e-commerce, stojí za to ho legalizovat. Poradíme vám, jak na to.

Jak na GDPR a pokročilé měření konverzí na Zboží.cz

1. Smluvní podmínky

S GDPR na Zboží.cz přijdou nové smluvní podmínky služby Pokročilé měření konverzí. Spolu s nimi i zpracovatelská smlouva pro údaje, které budete na Zboží.cz přes měření konverzí posílat. Dokumenty odsouhlaste v administraci Zboží.cz (Správa provozovny/Měření konverzí). Texty si můžete prostudovat v nápovědě: Smluvní podmínky, Vzor dohody o zpracování osobních údajů.

2. Souhlas se zpracováním

Od zákazníků nově potřebujete souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely sběru hodnocení. To se dělá typicky zaškrtávacím políčkem, které musí být implicitně neaktivní a nepovinné. Pokud posíláte osobní údaje kvůli hodnocení více službám, můžete je sdružit do jednoho souhlasu.

Doporučujeme informaci odstupňovat do tří úrovní: přímo u políčka jednoduchou větu, kterou následně rozvedete do (stále lidsky čitelných) podrobností v bublině po najetí myší. Na podrobné a již právnicky psané podmínky je lepší odkázat až nakonec.

Vzory textů do jednotlivých úrovní:

  1. Souhlasím s předáním údajů za účelem nezávislého hodnocení nákupu.
  2. Když tohle zaškrtnete, pošleme obsah košíku spolu s vaší e-mailovou adresou službě Zboží.cz. Podrobnosti najdete v dokumentu Zpracování osobních údajů.
  3. Souhlasíte-li s předáním osobních údajů za účelem hodnocení nákupu, přepošleme informace o objednávce spolu s vaší e-mailovou adresou společnosti Seznam.cz. Ta je pak může použít k získání nezávislého hodnocení našich produktů a služeb. Předané osobní údaje budou drženy jen po dobu nezbytnou k tomuto použití.

3. Pokud nemáte souhlas, e-mailové adresy s konverzemi neposílejte

Jestliže vám zákazník nedá souhlas s předáním e-mailové adresy na hodnocení, neposílejte ji do pokročilého konverzního kódu Zboží.cz.

4. Smazání osobních dat

Každý zákazník má právo svůj souhlas se zpracováním osobních dat odvolat. Aby Zboží.cz nadále tyto údaje nezpracovávalo, je nutné tuto událost nahlásit. To budete moci udělat přes administraci.

5. Doporučení k současnému potvrzení pokročilého konverzního kódu

Pokud v současné době máte odsouhlasený a nastavený pokročilý konverzní kód, je přesto nutné v administračním rozhraní Zboží.cz (v části měření konverzí) opět odsouhlasit nové VOP a dokumenty, které jsou vázané na GDPR. Vaše konverze se tak budou nadále správně počítat a efektivnost svých kampaní ze Zboží.cz si budete moci snadno vyhodnotit. Pokud tak neučiníte, bude vám automaticky vypnut pokročilý konverzní kód.

Sdílet na sítích