Přejít na obsah

#Ochrana osobních údajůVideo: Seznam.cz vám pomůže se zpracováním osobních údajů

Pokud provozujete webové stránky a sbíráte osobní údaje o svých uživatelích, ať už v rámci webu, e-shopu nebo pomocí třetích stran a jejich nástrojů, je od roku 2018 potřeba dodržovat pravidla pro zpracování údajů. Nově přecházíme na nový tržní standard TCF 2.0 (Transparency and Consent Framework), díky kterému bude sběr souhlasů ještě jednodušší.


Seznam.cz žádá od svých uživatelů aktualizování souhlasu se zpracováním osobních údajů

Aneta Kapuciánová 25. října 2019

Na základě nařízení Evropské unie o ochraně osobních údajů (GDPR) spouští česká internetová jednička v těchto dnech tzv. TCF (Transparency Consent Framework), který zajišťuje nezbytný sběr souhlasů od uživatelů služeb společnosti za účelem zpracování osobních údajů. Pro většinu lidí, kteří služby Seznamu používají, se jedná o aktualizaci souhlasu, které začal Seznam.cz sbírat již na sklonku …


Projednávání GDPR v Poslanecké sněmovně ČR

Věra Průchová 11. května 2018

25. května 2018 vejde v účinnost evropské nařízení o ochraně osobních údajů, známé spíše pod zkratkou GDPR. Většina států nyní finišuje, či se usilovně zabývá projednávání adaptačních zákonů, které toto nařízení propíší do národních legislativ. Česká republika není výjimkou. Vláda adaptační zákon předložila Poslanecké sněmovně ČR (dále jen PSP) dne 28. března 2018. Na 1. čtení …


E-shopy, Zboží.cz a GDPR

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) na provozovatele e-shopů vrhá několik povinností. V zásadě by se daly shrnout do přikázání: „Ukládejte jen ty osobní údaje, které držet musíte, nebo ty, u kterých pro to máte svolení.“


GDPR a Reklama na Seznamu, 2. díl – odpovědi na vaše otázky

28. března 2018

Předchozí článek k GDPR byl napsaný s úmyslem informovat s předstihem a přístupnou formou inzerenty Skliku o nakládání s osobními údaji v on-line reklamě po nabytí účinnosti GDPR. Cílem textu nebyla vyčerpávající právní analýza. Uvědomujeme si, že problematika osobních údajů a jejich ochrany přináší řadu unikátních situací s různými přístupy a řešeními. Za obsahem článku …

Zpracování osobních údajů

Za účelem využití služby „Newsletter Seznam.cz” dostupné na internetové adrese (URL) https://blog.seznam.cz (dále jen „Služba“) uživatelem Služby (dále jen „Uživatel“) je společnost Seznam.cz, a.s., IČO 261 68 685, se sídlem Radlická 3294/10, 150 00 Praha 5, provozovatel Služby (dále jen “Provozovatel”) oprávněna zpracovávat osobní údaje Uživatelů (zejména adresné a popisné údaje v rozsahu níže uvedeném), které tito Uživatelé poskytnou Provozovateli v rámci užívání Služby.

Osobní údaje Uživatele budou zpracovány Provozovatelem v nezbytném rozsahu za účelem poskytování Služby, a to zejména za těmito účely:

  • za účelem zařazení kontaktních údajů do databáze Provozovatelem a za účelem zasílání obchodních nabídek Uživateli ze strany Provozovatele;
  • za účelem zařazení kontaktních údajů do kontaktů Provozovatele za účelem vzájemné budoucí komunikace Provozovatele a Uživatele.

Takové zpracování osobních údajů je zákonné, jelikož je nezbytné pro splnění smlouvy, na jejímž základě Uživatel užívá Službu, a jejíchž smluvní stranou je Uživatel, jako subjekt osobních údajů.

Provozovatel postupuje při zpracování osobních údajů v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále jen „nařízení“), zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, zákonem č. 111/2019 Sb., kterým se mění některé zákony s přijetím zákona o zpracování osobních údajů, zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a dalšími právními předpisy upravující ochranu osobních údajů.

Podrobnější informace o nakládání s osobními údaji jsou uvedeny na internetových stránkách Provozovatele, a to v příslušné sekci.

Beru na vědomí