Přejít na obsah

#Ochrana osobních údajů

(Stránka 2)Privacy Shield v ohrožení

Je tomu skoro již rok, co projekt Privacy Shield, respektive dohoda zaštiťující ochranu osobních údajů při přenosu dat mezi Evropskou unií a Spojenými státy, vešla v platnost. Nyní ji čeká revize a pravděpodobně i boj o další přežití, neboť americká administrativa současného prezidenta Trumpa se zatím k jejímu plnění staví velmi skepticky. Obavy projevil i Giovanni Buttarelli …


Revize E-privacy v Parlamentu ČR

Tolik diskutovaná revize současné směrnice o soukromí a elektronických komunikacích (Directive 2002/58/EC) dorazila tento týden do Parlamentu ČR, konkrétně do Výboru pro záležitosti Evropské unie v Senátu a Výboru pro evropské záležitosti v Poslanecké sněmovně. Oba výbory přijaly k návrhu nařízení o respektování soukromého života a ochraně osobních údajů v elektronických komunikacích (COM/2017/010 final) usnesení – viz. odkazy níže. …


Eurokomisařka Jourová v Praze

Dnes (19. 1. 2017) se paní eurokomisařka Věra Jourová při své návštěvě České republiky sešla na Úřadu vlády ČR i se zástupci soukromého sektoru nad tématy blízké její agendě. Debata probíhala zejména o implementaci již schváleného obecného nařízení pro ochranu osobních údajů (GDPR) a nedávno představeném návrhu směrnice o soukromí a elektronických komunikacích (2002/58/ES).


Rozsudek ESD k IP adresám

Dne 19. 10. 2016 vydal Evropský soudní dvůr (dále jen ESD) rozsudek v řízení o předběžné otázce, týkající se zpracování osobních údajů. Spolkový soudní dvůr v Německu požádal ESD o radu v případě Patrick Breyer (lídr Pirátské strany ve spolkové zemi Šlesvicko-Holštýnsko) versus Spolková republika Německo (C–582/14). Ve sporu se jedná o zaznamenávání a uchovávání adres internetového …


Privacy Shield schválen

Po dnešním (8. 7. 2016) dopoledním jednání zástupců členských států („Article 31 committee“) došlo v Bruselu k finálnímu odsouhlasení znění Privacy Shield. Tento dokument nahrazuje původní smluvní ujednání mezi Evropskou unií a Spojenými státy americkými, tzn. Safe Harbour, jež bylo Evropským soudním dvorem zneplatněno v říjnu loňského roku. Obsahem obou dokumentů je zabezpečení přenosu dat mezi uvedenými zeměmi. …


Ochrana osobních údajů podle evropských pravidel

Po dlouhých debatách a jednáních bylo dnes (14. 4. 2016) schváleno v Evropském parlamentu nařízení o ochraně osobních údajů – General Data Protection Regulation (dále jen GDPR). Tento poslední krok udělal tečku za téměř čtyřletým vyjednáváním mezi evropskými institucemi a národními státy. Mnohými experty je považováno za zlomové nařízení, které sjednotí pravidla pro ochranu osobních údajů …

Zpracování osobních údajů

Za účelem využití služby „Newsletter Seznam.cz” dostupné na internetové adrese (URL) https://blog.seznam.cz (dále jen „Služba“) uživatelem Služby (dále jen „Uživatel“) je společnost Seznam.cz, a.s., IČO 261 68 685, se sídlem Radlická 3294/10, 150 00 Praha 5, provozovatel Služby (dále jen “Provozovatel”) oprávněna zpracovávat osobní údaje Uživatelů (zejména adresné a popisné údaje v rozsahu níže uvedeném), které tito Uživatelé poskytnou Provozovateli v rámci užívání Služby.

Osobní údaje Uživatele budou zpracovány Provozovatelem v nezbytném rozsahu za účelem poskytování Služby, a to zejména za těmito účely:

  • za účelem zařazení kontaktních údajů do databáze Provozovatelem a za účelem zasílání obchodních nabídek Uživateli ze strany Provozovatele;
  • za účelem zařazení kontaktních údajů do kontaktů Provozovatele za účelem vzájemné budoucí komunikace Provozovatele a Uživatele.

Takové zpracování osobních údajů je zákonné, jelikož je nezbytné pro splnění smlouvy, na jejímž základě Uživatel užívá Službu, a jejíchž smluvní stranou je Uživatel, jako subjekt osobních údajů.

Provozovatel postupuje při zpracování osobních údajů v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále jen „nařízení“), zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, zákonem č. 111/2019 Sb., kterým se mění některé zákony s přijetím zákona o zpracování osobních údajů, zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a dalšími právními předpisy upravující ochranu osobních údajů.

Podrobnější informace o nakládání s osobními údaji jsou uvedeny na internetových stránkách Provozovatele, a to v příslušné sekci.

Beru na vědomí