Eurokomisařka Jourová v Praze

Dnes (19. 1. 2017) se paní eurokomisařka Věra Jourová při své návštěvě České republiky sešla na Úřadu vlády ČR i se zástupci soukromého sektoru nad tématy blízké její agendě. Debata probíhala zejména o implementaci již schváleného obecného nařízení pro ochranu osobních údajů (GDPR) a nedávno představeném návrhu směrnice o soukromí a elektronických komunikacích (2002/58/ES).

Mezi pozvanými zástupci podnikatelů byla i společnost Seznam.cz, která tak měla možnost vyjádřit se k nastalým změnám spojeným s ochranou osobních údajů a vysvětlit praktické dopady legislativních aktů. Velmi pozitivně byl kvitován přístup paní komisařky v tom smyslu, že musí být dodržen duch legislativy, ale nesmí se to přehnat v nárocích na soukromý sektor. Debata se také rozvířila okolo úlohy pracovní skupiny – WP29 – která má na starosti koordinaci a vytvoření prováděcích dokumentů k GDPR. Na závěr paní komisařka požádala všechny zúčastněné o zaslání stanovisek k danému tématu nejpozději do konce ledna.

– odkaz na nařízení EU 2016/679 (GDPR): http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/ALL/?uri=CELEX%3A32016R0679

– odkaz na návrh směrnice 2002/58/ES (E-privacy directive): https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/proposal-regulation-privacy-and-electronic-communications

Sdílet na sítích