Privacy Shield v ohrožení

Je tomu skoro již rok, co projekt Privacy Shield, respektive dohoda zaštiťující ochranu osobních údajů při přenosu dat mezi Evropskou unií a Spojenými státy, vešla v platnost. Nyní ji čeká revize a pravděpodobně i boj o další přežití, neboť americká administrativa současného prezidenta Trumpa se zatím k jejímu plnění staví velmi skepticky. Obavy projevil i Giovanni Buttarelli (European Data Officer Supervisor) a stejně tak i představitelé evropských úřadů pro ochranu osobních údajů, sdružených v rámci tzv. Working Party 29.

Dne 12. července 2016 představila eurokomisařka Jourová s eurokomisařem Ansipem dohodu mezi USA a EU, která měla nahradit Evropským soudním dvorem v říjnu 2015 zrušené rozhodnutí EK č. 2000/520/ES, jež umožňovalo předávání osobních údajů mezi USA a EU, tzv. program Safe Harbor. Od 1. srpna 2016 se pak první firmy mohly začít registrovat pod Privacy Shield, který jasně vymezuje pravidla předávání osobních údajů.

Blíží se tak roční výročí této dohody, jež měla uklidnit evropské i americké instituce a zabránit ve zneužívání osobních údajů pro různé účely. Byla ještě dohodnuta a uzavřena za administrativy prezidenta Obamy. Vše změnil nový americký prezident. Nejenže doposud nejmenoval nezávislého ombudsmana, který by měl na americké straně působit jako nestranný ochránce osobních údajů evropských občanů, navíc se v poslední době začíná velmi skepticky stavět k jakýmkoliv požadavkům, jež dohoda americkým firmám generuje.

Jak potvrdil i evropský ochránce dat Giovanni Buttarelli, situace není růžová ani na straně EU. Před Evropským soudním dvorem se hromadí stížnosti na jednotlivé aspekty dohody a sám Buttarelli naznačuje, že Privacy Shield by se mohl stát dočasným řešením a je nutné připravit s americkou stranou komplexnější a robustnější systém (viz. EurActiv – odkaz pod článkem).

Stížnosti se ozývají i od některých orgánů ochrany osobních údajů z členských zemí, které požadují mnohem přísnější úpravy tak, aby se dosáhlo úplné ochrany evropských občanů a americká strana nemohla data využívat v rámci teroristických šetření bezpečnostních složek. Eurokomisařka Jourová pojede v září do Washingtonu s názorem, že je nutné zachovat bezpečnostní ochranu údajů všech občanů EU a bude tlačit americkou administrativu k plnění obsahu dohody Privacy Shield (viz. Politico – odkaz pod článkem).

Zhruba 3000 firem, které se doposud zaregistrovaly pod program Privacy Shield, tak žije v nejistotě, zda znovu nebudou muset přistoupit k uzavírání smluvních doložek kvůli ochraně osobních údajů, jak tomu bylo po zrušení Safe Harbor Evropským soudním dvorem v roce 2015.

– odkaz na článek v EurActivu: http://www.euractiv.com/section/data-protection/interview/eu-privacy-watchdog-privacy-shield-should-be-temporary/?utm_term=Autofeed&utm_campaign=Echobox&utm_medium=Social&utm_source=Twitter#link_time=1501736897

– odkaz na článek v Politico: http://www.politico.eu/article/privacy-shield-privacy-data-protection/?utm_content=buffer17437&utm_medium=social&utm_source=twitter.com&utm_campaign=buffer

Sdílet na sítích