Revize E-privacy v Parlamentu ČR

Tolik diskutovaná revize současné směrnice o soukromí a elektronických komunikacích (Directive 2002/58/EC) dorazila tento týden do Parlamentu ČR, konkrétně do Výboru pro záležitosti Evropské unie v Senátu a Výboru pro evropské záležitosti v Poslanecké sněmovně. Oba výbory přijaly k návrhu nařízení o respektování soukromého života a ochraně osobních údajů v elektronických komunikacích (COM/2017/010 final) usnesení – viz. odkazy níže. Společnost Seznam.cz velmi pečlivě sleduje vývoj samotného návrhu nejen na české, ale především na evropské scéně (oficiální stanovisko naleznete na konci článku.)

Z pohledu společnosti vítáme mírný posun, k němuž došlo mezi neoficiálním návrhem nařízení ePrivacy z konce roku 2016 a finálním návrhem, který byl publikován dne 10. 1. 2017. Aktuální návrh nicméně obsahuje řadu sporných opatření s významným dopadem na poskytovatele a fungování moderních digitálních služeb (a tedy nejen služeb elektronické komunikace).

Kromě vlastního obsahu nařízení a v něm neuplatněných principů typu legitimního zájmu správce (zpracovatele), technologické neutrality či zásady zpracování založené na riziku považujeme za problematické otázky souladu (respektive nesouladu) návrhu s již přijatým nařízením k ochraně osobních údajů (GDPR), načasování jeho projednávání na evropské úrovni (včetně prosazovaného termínu účinnosti) či Evropskou komisí zvolenou právní formu posuzované regulace.

Více našich připomínek a komentářů naleznete v přiloženém stanovisku společnosti Seznam.cz: https://1drv.ms/b/s!AoPZpTfBQMzWgRS9rl5ceOdxnNbT

– usnesení VEZ v PSP: https://www.psp.cz/sqw/text/text2.sqw?idd=109045

– usnesení VZEU v Senátu: http://www.senat.cz/xqw/xervlet/pssenat/htmlhled?action=doc&value=83379

Sdílet na sítích