Privacy Shield schválen

Po dnešním (8. 7. 2016) dopoledním jednání zástupců členských států („Article 31 committee“) došlo v Bruselu k finálnímu odsouhlasení znění Privacy Shield. Tento dokument nahrazuje původní smluvní ujednání mezi Evropskou unií a Spojenými státy americkými, tzn. Safe Harbour, jež bylo Evropským soudním dvorem zneplatněno v říjnu loňského roku. Obsahem obou dokumentů je zabezpečení přenosu dat mezi uvedenými zeměmi. Dalším krokem bude již jen formální odsouhlasení Evropskou komisí a dohoda může vejít v účinnost.

Evropský soudní dvůr v říjnu roku 2015 rozhodl v rámci kauzy rakouského právníka Maxe Schremse versus americká společnost Facebook, že vzájemná dohoda Safe Harbour, která zaručovala více jak 4.000 firmám z EU a USA ochranu dat při přenosu z jedné země do druhé, není dostatečná. Hlavním důvodem neplatnosti dokumentu bylo podezření, že americké národní úřady zneužívají data evropských občanů k masovému sledování a Safe Harbour není efektivním nástrojem k tomu, aby se zabránilo využití dat pro jakékoliv účely.

Od té doby nastala horečná vyjednávání o novém, „neprůstřelném“ ujednání, které by zaručilo evropským uživatelům nejen ochranu před zneužitím dat, ale i možnost dovolat se u amerických orgánů svých práv. Eurokomisařka Věra Jourová a eurokomisař Andrus Ansip byli tímto úkolem pověřeni a 29. 2. 2016 představili draft dohody veřejnosti. Nezávislé evropské autority ochrany osobních údajů („Article 29 Working Party“) vydaly své vyjádření 13. 4. 2016 a spolu s Evropským parlamentem (rozhodnutí přijato 26. 5. 2016) podrobili dohodu značné kritice.

I přes tyto kritické hlasy, mimo jiné zaznívající i z úst rakouského právníka Maxe Schremse, bylo dnes zástupci členských vlád rozhodnuto v tajném hlasování o podpoře Privacy Shield. Hlasování se zdrželi pouze 4 zástupci, jejichž jména a národní příslušnost nejsou známy. Obava ale zůstává, že právě z těchto zemí bude po vlastním přijetí iniciována snaha o soudní přezkum u Evropského soudního dvora. Dle kritiků má totiž dohoda podstatné trhliny, které opět nezaručují právní jistotu evropským uživatelům, že data nebudou zneužita. Důvodem je především fakt, že Privacy Shield není zakomponován do právního systému USA a status ombudsmana, který má být nadřazen všem americkým orgánům v rozhodování o stížnostech evropských občanů, nemá taktéž oporu v amerických zákonech.

Zůstává tedy otázkou, zda pracně sjednaná dohoda mezi EU a USA neskončí opět rozhodnutím evropských soudních orgánů ve stejných kolejích jako Safe Harbour.

Sdílet na sítích