Volitelné sloupce pro pohodlnější práci s Sklikem

18. července 2018

Abychom vám zpříjemnili a zefektivnili práci s kampaněmi v Skliku, přidali jsme novou funkci, po které jste volali. Nově máte možnost nastavit si ve vašich účtech metriky, jejichž hodnoty potřebujete na každé jednotlivé úrovni sledovat.

Nad statistikami vašich kampaní je k dispozici volba Sloupce přehledu, pomocí níž máte možnost si na všech úrovních nastavit sloupce s metrikami, jejichž hodnoty potřebujete sledovat.

Pomocí checkboxů určujete, zda je metrika viditelná. Pomocí ikony před názvem sloupce pak můžete drag-and-dropem změnit pořadí sloupců. Pro vás nejdůležitější metriky posunete nahoru a v rozhraní je uvidíte vlevo, nejblíže entitě, jejíž statistiky vás zajímají.

Název entity a její stav není možné skrýt ani přesunout.

Pomocí volby Uložit nastavení si navíc můžete nastavený pohled na data uložit. A to buď jen pro tento konkrétní účet nebo pro všechny účty, do kterých máte přístup.

Uložené sady sloupců pak vyvoláte opět klikem na volbu Sloupce přehledu, kde se vám uložené pohledy zobrazí v rozbalovacím menu. Funguje to tedy podobně jako když pracujete s filtry. Nastavené sloupce však zůstávají až do vaší další změny.

Sloupce přehledů se ukládají vždy na úrovni, ve které se při nastavování nacházíte, tedy např. na úrovni kampaní nebo na úrovni klíčových slov. Je to mj. z důvodu rozdílných dostupných metrik na jednotlivých úrovních. Nastavení sloupců kampaní se ukládá dohromady pro všechny typy kampaní – můžete si však vytvořit více sad, které budete používat v jednotlivých typech kampaní dle potřeby.

V čem vám volitelné sloupce pomůžou

  • S některými metrikami prostě nepracujete, tak si je chcete pro přehlednost skrýt, případně si potřebujete pro vaši přehlednost u metrik změnit pořadí.
  • Pracujete na zařízení s užší obrazovkou a chcete si na vybraných úrovních skrýt méně důležité metriky, abyste se vyhnuli horizontálnímu skrolování.
  • V obsahových kampaních si můžete nastavit ve výchozím nastavení zobrazený maximální počet zobrazení jednomu uživateli. Tato hodnota byla až dosud dostupná pouze v nastavení konkrétní sestavy.
  • Můžete si nechat zobrazovat sloupec s cílovou URL u reklam.
  • Chcete si změnit pořadí sloupců, abyste si mohli označené statistiky kopírovat do reportů s pevně daným pořadím metrik.

Za celý tým Skliku David Velechovský a Zdeněk Líbal

Sdílet na sítích