Připravované novinky na Sklik API

24. srpna 2018

Za poslední rok přišla do Skliku spousta novinek týkajících se podoby reklam i cílení kampaní. Využití novinek bychom rádi těm, kteří rádi automatizují, nabízeli i „vzdáleně” pomocí API. S tím souvisí několik plánovaných úprav.

API Skliku dnes

V současné době nabízíme dvě rozhraní API – třetí verzi známou také jako Cipísek a čtvrtou verzi Drak. I když to na první pohled nemusí být zřejmé, protože spolu sdílejí podobné uživatelské rozhraní, obě jsou postavené na trochu jiných systémových částech. My jsme tak nuceni udržovat dva systémy současně. To jednak prodlužuje dobu oprav a zároveň zdržuje nasazování vylepšení nových.

API Cipísek jsme dosud udržovali hlavně ze dvou důvodů – chtěli jsme vyjít vstříc uživatelům a nabídnout jim delší dobu pro implementování nové verze a zároveň jsme pracovali na tom, abychom mohli API Drak označit za stabilní.

Protože většina z vás již začala používat API Drak a práce na něm už nejsou charakteru vývoje samotného rozhraní, ale pravidelné údržby, opravy nově objevených chyb a rozvoje, nastal čas opustit zastaralou verzi – API Cipísek.

Přecházíme na Draka

V první řadě nám záleží na hladkém přechodu všech uživatelů, kteří ještě používají tuto verzi a jejich úspěšnou migraci na API Drak.

  1. Vytvořili jsme nápovědu, kde se pokusíme zodpovědět všechny problémy, se kterými se často u našich uživatelů setkáváme.
  2. Zároveň máte možnost využít s přechodem na JSON protokol naši knihovnu příkladů, kde nabízíme ukázku připojení na API v jazycích C, PHP, Python, JavaScript.

Abyste měli dostatek času na přechod, ukončíme podporu Cipíska 15. ledna 2019. V případě, že potřebujete s přechodem poradit, stačí mrknout do nápovědy nebo se obrátit na naši podporu.

Jaké jsou naše plány na API

Přestože dlouhou dobu přistupujeme k verzi Drak jako ke stabilnímu neměnnému rozhraní, má dosud příznak Beta. To se v nadcházejících měsících změní a stane se plnohodnotnou verzí.

Současně s ním vydáme i veřejný changelog, který bude přehledně mapovat všechny novinky a rozvoj na API, po kterém jste volali.

Dále budeme s rozhraním API Drak pracovat více dynamicky. Budeme používat klasickou verzovací notaci Major.Minor.Patch (1.0.0), což mnohem zpřehlední orientaci ve vývoji a změnách.

Za tým Skliku Roman Stejskal

Sdílet na sítích