Jak na Zboží.cz: Párujeme položky

Veronika Geltner 10. září 2018

Pátý díl seriálu Jak na Zboží.cz jsme věnovali názvosloví položek, které je pro naši práci s lehkou nadsázkou životně důležité, protože je navázané na správné párování.

Ve stejný moment, kdy jsme poprvé úspěšně zpracovali položky z vašeho XML feedu a je možné je vidět v administračním rozhraní, začíná v pozadí probíhat proces takzvaného automatického párování. Postupně zařazujeme konkrétní výrobky do produktových skupin tak, aby odpovídaly námi vytvořenému produktu a současně byly shodné s ostatními položkami, které jsou v něm už napárované. Jejich připojením na produkt docílíme toho, že budou mít mnohem lepší pozici a dohledatelnost. Také umožníme uživateli vybrat toho nejvýhodnějšího prodejce.

Jaké prvky rozhodují o výsledném napárování položky na produkt?

S největším podílem na pravděpodobnosti napárování (přibližně mezi 40 až 80 % v návaznosti na výskyt ostatních prvků) stále zůstává shoda názvu položky (PRODUCTNAME) a produktu (tomu jsme se věnovali už v minulém díle).

Další v pořadí je shoda EAN kódu položky a EAN kódů, které jsou přiřazeny produktu na základě dříve napárovaných položek. EAN kód sám k napárování nestačí a je pořád potřeba mít současně s ním alespoň částečnou shodu názvu. U sortimentu, který nemá tento klasický kód, pracuje s jeho alternativami (například ISBN u knih) a počítáme s využitím tagu tohoto kódu pro číslo ISBN a následně podle tohoto údaje i párujeme.

Následuje shoda produktového čísla, výskyt CATEGORYTEXTU nebo například obsah popisku. Byť všechny tyto prvky samostatně mají na napárování jen malý vliv, společně mohou výrazně zvýšit jeho míru napárování v případech, kdy najdeme shodu u více z nich současně.

V případech, kdy zjistíte, že automatické napárování napojilo položku na produkt, který jí neodpovídá, případně chcete pomoci zvýšit míru napárování svých položek, je k dispozici takzvaný Párovací nástroj. V první řadě máte možnost v Párovacím nástroji opravovat nebo vytvářet vazbu napárování položek na naše produkty. Jakmile takovou změnu provedete, vznikne požadavek, který ručně vyhodnocují administrátoři Zboží.cz.

Po jejich potvrzení, že se položka a produkt shodují, dochází k okamžitému napárování. V opačném případě dostanete k položce v Párovacím nástroji informaci, proč administrátor úkon neprovedl.

Pokud chcete provést napárování a nenajdete produkt, ke kterému by měla být vaše položka přiřazena, umožňuje Párovací nástroj vytvořit požadavek na vznik nového produktu.

Před odesláním takového požadavku se nejdřív ujistěte, zda:

Požadavek odpovídá pravidlům popsaným v nápovědě a zda náhodou není vaše položka unikátní. Kontrolu provedete tak, že zadáte její název do vyhledávání na Zboží.cz a pokud se kromě vaší položky zobrazí i stejný sortiment od konkurence, víte, že unikátní není, a má význam z ní nechat vytvořit produkt.

Poznámka: Pokud jste jinou položku nenašli a jste si jisti, že i konkurence na Zboží.cz tento sortiment má, doporučujeme provést úpravu názvu podle standardu názvosloví. Jinak hrozí, že bude požadavek zamítnut pro unikátnost.

Proces vyhodnocení požadavku na vytvoření produktu je stejný jako v případě napárování, přičemž na vyhodnocení obou druhů požadavků mají administrátoři 2 pracovní dny. Požadavek se zařadí do fronty k vyhodnocení administrátorem Zboží.cz, který ověří, zda je požadovaný produkt vhodný k vytvoření. Pokud ano, produkt vznikne a vaše položka k němu bude okamžitě napevno napárovaná (automaticky se nikdy nepřepáruje, změnu přiřazení můžete provést znovu jen ručně přes Párovací nástroj). V případě, že administrátoři rozhodnou o nevytvoření produktu, uvedou k položce v Párovacím nástroji, jakou podmínku požadavek nesplňoval. Při vyhodnocování se řídí striktně pravidly, která jsou uvedena v naší nápovědě.

Požadavků na vytvoření produktu můžete standardně poslat 50 za týden. V případě potřeby můžete zaslat na zbozi@firma.seznam.cz žádost o navýšení limitu. Pokud zjistíme, že váš obchod má delší historii převážně kladně vyhodnocených požadavků, limit navýšíme.

Stav, kolik jste aktuálně vyčerpali ze svého týdenního limitu a jaký máte nastavený limit, si můžete prohlédnout ve výpisu provozovny.

Pamatujte, že obecně je výhodné mít míru napárování co nejvyšší. Přesto nezoufejte, pokud se pohybujete kolem 50 % a níž. Je možné, že váš sortiment je unikátní, nebo není pokrytý naší produktovou databází. V takovém případě je tvorba požadavku na vytvoření produktu pomocí Párovacího nástroje ideální cestou. Pokud ovšem máte takových položek mnoho, je efektivnějším krokem doplnění EAN kódů, produktových čísel a úprava názvosloví u položek. Díky tomu zvýšíte šanci, že se založení produktů z těchto dat budeme věnovat při průběžném rozšiřování produktové databáze.

Příští díl se bude věnovat tomu, jak na Zboží.cz funguje vyhledávání a řazení nabídek.

Veronika Geltner

PR specialistka

Sdílet na sítích