Rychlejší vytváření a úprava kampaní díky kopírování

Abychom urychlili práci PPC specialistů při práci s Sklikem, přidali jsme možnosti kopírování kampaní, sestav a cílení v rámci účtu. Vytvoření podobných kampaní, sestav nebo přenesení celého pečlivě vybraného setu nastavených zájmů do jiné sestavy je tak otázka pár vteřin.

Co vše nově umíme?

Kopírování kampaní

Kampaň, nebo více kampaní, které si přejete kopírovat, označte pomocí checkboxů a v roletce Vybrané, zvolte Kopírovat. V okně, které se vám objeví, si můžete kampaně pojmenovat, abyste je po vytvoření snadno poznali. Protože budete nejspíš chtít kampaně ještě poupravit, než je spustíte, vytvoříme vám je pozastavené, ať máte na úpravu dostatek času.

Pokud si chcete do kopie kampaní vložit jiné reklamy nebo jiná cílení a není potřeba stávající přenášet, zrušte zaškrtnutí Kopírovat reklamy, resp. Kopírovat cílení sestav.

Kopírování sestav

Podobně jako u kopírování kampaní stačí v detailu kampaně označit vybrané sestavy a zvolit v roletce Kopírovat. V okně si vyberete, do jaké kampaně si přejete kampaně zkopírovat. Sestavy můžete zkopírovat do více kampaní naráz. Vzhledem k odlišným nastavením sestav jednotlivých typů, je možné takto vytvářet nové sestavy pouze v kampaních stejného typu.

V okně je dále možné nastavit, zda mají být nové sestavy pozastavené a jestli se mají přenášet i s cíleními a reklamami.

Kopírování cílení

Označte cílení, která chcete kopírovat do jiné sestavy nebo do více jiných sestav a opět zvolte Kopírovat. V okně zvolte kampaně a sestavy a potvrďte tlačítkem Zahájit kopírování.

Kopírovat můžete všechna dostupné cílení.

Připomínáme, že kopírování reklam máme v Skliku již delší dobu.

Kdy využít kopírování?

  • Potřebujete jednoduše vytvořit kampaň velmi podobnou některé ze stávajících? Netřeba nic exportovat, upravovat a nahrávat zpět. Nově jen upravíte reklamy, cílení nebo jiné nastavení přímo ve zkopírované kampani.
  • Chcete stejnou kampaň cílit na jiný region. Po jejím zkopírování jen nezapomeňte upravit regionální cílení.
  • Máte pečlivě vybrané sety zájmových cílení nebo webů, na kterých chcete, aby se vaše reklama zobrazovala, např. u kampaně s bannery. Nyní toto cílení můžete pohodlně zkopírovat třeba do vytvořené kampaně s kombinovanou reklamou.

Poznámka: Protože již máte k dispozici multiplikátor cenových nabídek pro typy zařízení, není třeba vytvářet kopie kampaní cílených na různé typy zařízení, pokud se neliší např. vstupní stránkou nebo texty inzerátů.

Co je dobré vědět

  • STA, neboli krátké textové inzeráty, pokud nejste pamětníci, nekopírujeme. Stejně jako při vytváření nových textových reklam již podporujeme pouze ETA.
  • V případě, že se na cílové adrese kopírování nachází entita se stejným názvem, kopírováním ji přepíšete. Pokud byste např. kopírovali produktovou skupinu Skladem do sestavy, kde se již produktová skupina se jménem Skladem nachází, nastavení skupiny se aktualizuje nastavením kopírované entity.
  • Nekopírujeme žádné smazané entity. Nenafukujeme vám tak zbytečně účet, aby nedošlo v krajním případě jeho zpomalení.
  • Také nekopírujeme neaktivní entity jako jsou bannery s nepodporovanými rozměry, produktové skupiny bez provozovny nebo třeba klíčová slova s nepovolenými znaky.

Já bych ještě v Skliku chtěl…

Protože chceme, aby pro vás byla práce v rozhraní Skliku co nejpohodlnější a tvorba nových kampaní nebo úprava stávajících byla co nejsnadnější a obešla se bez nutnosti importování kampaní vytvořených jinde nebo dokonce stahování kampaní a jejich zpětného importu, plánujeme v rozhraní další vylepšení.

Napište nám na sklik@firma.seznam.cz, co by vám zjednodušilo tvorbu a úpravu kampaní. Děkujeme.

Za celý tým Skliku Michal Hadač a David Velechovský

Sdílet na sítích