Nová verze Google Data Studio konektoru pro Sklik přináší několik novinek

12. července 2019

Sklik konektor na propojení Sklik účtu s nástrojem Google Data Studio získává stále více na popularitě. V červenci jsme pro vás připravili vylepšení tohoto konektoru a velký balík novinek.

Nástroj Google Data Studio slouží k zobrazování grafů a přehlednou práci s daty. Náš Sklik konektor umí automaticky načíst data z vašeho Sklik účtu a zobrazit je v tomto online vizualizačním nástroji. Více najdete v článku na našem blogu.

Co konkrétně nová verze přináší.

Klíčová slova a přehled nad celým účtem

Předně jsme přidali do konektoru podporu pro Klíčová slova (keywords) a přehledy nad celým účtem (Client).

Pro obě oblasti nabízíme plnou paletu atributů, které jsou přes API dostupné. Celý seznam najdete v API dokumentaci: keywords a client.

Omezení klíčových slov

Protože seznam klíčových slov může obsahovat velké množství dat, omezili jsme, z výkonnostních důvodů, kapacitu na 15 tisíc záznamů. Za záznam je považováno buďto jedno klíčové slovo, nebo při rozpadu statistik po dnech (či jiném časovém úseku), každý takto vypsaný řádek s daným klíčovým slovem.

Pokud máte účet, který tuto kapacitu překračuje, konektor zobrazí pouze řádky do naplnění kapacity a o překročení limitu vás informuje v logu.

V nastavení konektoru však máte možnost omezit načítání klíčových slov na vybrané kampaně, pro které se tento výběr omezí.

Přidání přehledu nad celým účtem jako řešení časté špatné interpretace statistik

Ptali jste se nás, proč vám statistické sumy v GDS nekorespondují s přehledem na webu Skliku.

Důvodem je rozdílný mechanismus výpočtu. Pokud se budeme bavit o průměrných hodnotách pro všechny kampaně v účtu. Pak GDS vypočítá tento průměr jako aritmetický průměr ze všech kampaní včetně všech nulových. Naopak Sklik při výpočtu bere v úvahu váhu jednotlivých kampaní. Tedy kampaň, která má vyšší počet záznamů, bude mnohem více ovlivňovat výsledný průměr (tzv. vážený průměr).

Vážený průměr si můžete spočítat pomocí vzorce, nebo si zobrazit statistiky nadřazené úrovně. Tedy vážené průměry inzerátů odpovídají statistikám pro sestavu, kampaně zase průměrům jeho sestav a celý účet je váženým průměrem pro všechny kampaně.

Nový přístup k rozpadům na granularitu

Pro klíčová slova a celý účet jsme přidali jednodušší práci se zadáváním rozpadu na časové jednotky. Oproti předchozím entitám, u těchto dvou nových stačí přidat jednu dimenzi (vybranou časovou jednotku, například metriku „po dnech”. Pro předchozí entity jsme kvůli zpětné kompatibilitě a náročnosti při přepisu logiky konektoru zatím nový přístup neimplementovali.

Standardizace názvů metrik

Upravili jsme většinu názvů, aby odpovídaly terminologii, kterou používáme na webovém rozhraní Skliku a nemuseli jste tak pátrat, co daná metrika znamená. Nové názvosloví se automaticky nepropisuje do již vytvořených tabulek, ale zobrazuje se v seznamu dostupných metrik při editování nebo vytváření nových tabulek či grafů.

Vynechání nulových entity

Pokud ve svém účtu máte entity, které nemají žádné záznamy (nemají ani jedno zobrazení), je možné v konfiguračním nastavení zapnout ignorování těchto entit. Musíme upozornit, že i tyto vynechané nulové entity se stále započítávají do celkových limitů u konektoru. Pokud tedy máte v účtu více jak pět tisíc inzerátů, pak i při vynechání nulových inzerátů, nebude konektor schopný inzeráty zobrazit a budete muset v configu nastavit omezení na vybrané kampaně nebo sestavy.

Grafické úpravy výstupních dat

Dále nová verze konektoru dostala malou grafickou úpravu výstupních dat. Konkrétně se jedná o přehlednější formát datumu (2019.06.17), stavové informace vracejí na místo true/false status Ano/Ne a pokud hodnota neexistuje (například datum smazání kampaně u stále aktivních), pak konektor vrací pomlčku na místo prázdné hodnoty null.

Technologické úpravy na konektoru

Významnou částí naší práce byly i technologické změny. Prvně jsme zapracovali na stabilitě konektoru, který je více stabilnější při načítání dat z API Drak. Významnější změnou je však rozšíření logovacího souboru. Do něj se zapisuje mnohem větší množství informací a je tedy jednodušší a v případě problémů umí vyčíst z logu zdroj chyby.

Rádi bychom vás proto také požádali, abyste tento log se zapnutým rozšířeném logování přikládali k případný dotazům na technickou podporu. Výrazně nám to ušetří čas při hledání případného problému.

Jak napojit novou verzi na stávající přehledy

Začít používat novou verzi není nijak složité. Nová verze obsahuje minimum zpětně nekompatibilních změn, a tedy pro většinu případů bude stačit pouze přepnout zdroje dat.

Přepnutí zdroje dat

Máte celkem dvě možnosti. První je přepnutí celého stávajícího konektoru, díky čemuž dojde ke změně ve všech grafech v přehledu.

Postup:

Zdroj -> Spravovat přidané zdroje dat. Vyberete si daný zdroj, který chcete upgradovat a ve sloupci Akce kliknete na možnost upravit. Dále kliknete na upravit připojení a následně přepnout konektor.

Druhou možností je pouze přidat nový zdroj a pak ručně jednotlivé grafy přepínat. Máte tak pod kontrolou jednotlivé grafy a můžete si tak snadno ověřit, že přechod proběhne v pořádku.

Postup:

Zdroj -> Přidat zdroj dat.

Pokud si přechodem na novou verzi nejste jisti, doporučujeme si vytvořit kopii celého přehledu a tam vyzkoušet přechod na novou verzi.

ID nového konektoru je: AKfycbz5dp60Pq7R-gV3j2fIGoviSCojh0A7I3V3jT49BEMWzm6Cdzd0kPDiy7HVUvXhFLUINA

Za celý tým Skliku Roman Stejskal

Sdílet na sítích