Lepší pohled na výkon videoreklamy v Skliku díky metrikám

Koncem minulého roku jsme inzerentům umožnili nákup videoreklamy na prémiovém videoprostoru Seznamu v rozhraní Skliku. Od spuštění se v reklamním prostoru Seznamu zobrazily desítky milionů impresí videoreklamy nakoupené právě v Skliku. Pojďme si společně jednotlivé metriky představit.

Dříve se inzerenti pro vyhodnocení svých kampaní museli spokojit se standardními metrikami online inzerce – zobrazení a prokliky. Pro kompletní vyhodnocení video kampaní jsou však potřeba specifické metriky. A právě ty nově můžete najít ve svých účtech. Jedná se o sledovanost videa, počet zhlédnutí, míra zhlédnutí, průměrná cena za zhlédnutí a míra přeskočení.

Co jednotlivé metriky znamenají

Sledovanost videa

Vyjadřuje, kolik % videoreklam bylo přehráno do dané délky

  • Video přehráno do 25 % udává, jak často je videoreklama přehrána do čtvrtiny své délky.
  • Video přehráno do 50 % udává, jak často je video přehráno do poloviny své délky.
  • Video přehráno do 75 % udává, jak často je video přehráno do tří čtvrtin své délky.
  • Video přehráno do 100 % udává, jak často je video přehráno až do konce.

Počet zhlédnutí

Počet přehrání videoreklamy do konce bez ohledu na délku reklamy

Míra zhlédnutí

Vyjadřuje, v kolika % se videoreklama přehrála až do konce bez ohledu na délku reklamy

Průměrná cena za zhlédnutí

Vyjadřuje, kolik stálo 1 přehrání videa do konce, nebo 30 sekund videa, nebo za jeho proklik (podle toho, co nastalo dřív)

Míra přeskočení

Vyjadřuje, kolik % videoreklam bylo přeskočeno

Jak nové metriky zobrazíte

U videokampaní máte možnost si ve sloupcích přehledu nastavit zobrazení nových metrik souvisejících s videem.

Statistiky v reportech

Nové metriky jsou dostupné ve webovém rozhraní a ve statistických reportech. Prozatím však nejsou k dispozici prostřednictvím API. Děkujeme za trpělivost.

Co z nových metrik vyčtete

Všechny tyto metriky využijete při analýze účinnosti vaší videoreklamy. Čím vyšší míra zhlédnutí, tím lépe. Znamená to, že vaše reklama diváka zaujala. Míra zhlédnutí se však může lišit dle cílení a konkrétní kreativy. Proto doporučujeme testovat, jak a na koho kreativy fungují.

Pro detailnější pohled v jakém místě diváci přestali na vaši reklamu koukat poslouží metrika sledovanost videa, která po čtvrtkách ukazuje kolik lidí sledovalo reklamu v dané části. Pomocí ceny za zhlédnutí zjistíte kolik vás jedno zhlédnutí stálo.

Berte také v potaz, v jaké části videoreklamy se objevuje váš produkt, nebo hlavní sdělení. Pokud se nachází na začátku nebo v průběhu videa, bude pro vás důležité pozorovat, kolik % lidí sledovalo video v daném kvartilu a kde se produkt nebo sdělení nachází. Naopak méně důležitá se pak stane celková míra zhlédnutí a i cena za zhlédnutí, protože to důležité divák už viděl, aniž by dosledoval reklamu do konce

Tip: Obecně doporučujeme důležité informace umístit na začátek videa do prvních 5 vteřin, než nastane možnost přeskočení. Získáte tak jistotu, že uživatel tato sdělení uvidí.

Podívejte se na náš rozhovor s Ondřejem Slámou o videoreklamě, jejich aktuálních trendech a tom, jak ji vyhodnocovat.

Za celý tým Skliku Petr Daneš

Sdílet na sítích