Jak udělat z responzivní obsahové reklamy z Google Ads kombinovanou reklamu pro Sklik?

4. listopadu 2019

Ads Editor již nějaký čas nepodporuje tvorbu nových responzivních reklam kompatibilních s kombinovanou reklamou Skliku, ale pouze responzivních obsahových reklam, které Sklik nedokázal zpracovat. Tento typ nešel využívat při tvorbě nových reklam pro obsahovou síť. Z toho důvodu jsme naučili importér formát převádět.

V tuto chvíli import Skliku podporuje responzivní obsahové reklamy z Google Ads, u kterých je možné zadat najednou větší množství textu a obrázků a to s několika omezeními, které vychází z této tabulky:

Zjednodušeně řečeno import Skliku převede responzivní obsahové reklamy na kombinované takto:

  • Nadpis 1, který bude v souboru z Google Ads delší než 25 znaků, bude v Skliku zkrácen na 25 znaků. Je třeba při vytváření dbát na to, zda titulky dávají smysl.
  • Každé další nadpisy, popisky, obrázky a loga, která nejsou uvedena v tabulce jsou zahozena.
  • Obdélníkový obrázek je vytvořen v případě, že v Obrázku 1 je použit obdélník (1,91:1).
  • Čtvercový obrázek je vytvořen v případě, že v Obrázku 2 je použit čtverec (1:1).
  • Nepovinné čtvercové logo je vytvořeno v případě, že je v Logu 1 použit čtverec (1:1).
  • Nepovinné obdélníkové logo je vytvořeno v případě, že je v Logu 2 použit obdélník 4:1.

Za celý tým Skliku Stanislav Plecitý

Sdílet na sítích