Diagnostika feedu pro PPC specialisty

27. února 2020

Pokud používáte produktové kampaně, je správný feed zásadní. Každý PPC specialista by měl být schopen zkontrolovat, zda jeho XML feed neobsahuje zásadní chyby, které mohou způsobit, že se část nabídek vůbec nezobrazuje. Přinášíme vám souhrn chyb, se kterými se setkáváme nejčastěji, spolu s radou, jak je odhalit.

Existuje několik nejčastějších chyb v XML feedu, které mají přímý vliv na výdej kampaní v Skliku.

Duplicitní položky

Duplicitní položky se posuzují na základě tagu <PRODUCTNAME>.

První situace nastává v případě, že je ve feedu jedna položka dvakrát nebo vícekrát. V dynamickém banneru, retargetingu i produktových inzerátech (ale i na Zboží.cz) se zobrazí pouze jedna položka.

Chybu lze odstranit specifikací jednotlivých položek. V tomto případě přidáním typu lahve. Výsledné tagy vypadají následovně:

V takové podobě se v dynamickém banneru, retargetingu i produktových inzerátech budou zobrazovat obě dvě položky.

Další častá duplicita se objevuje ve chvíli, kdy jsou produkty odlišeny až na úrovni URL adresy. Jedná se opět o chybné označení a vydává se pouze jeden produkt. Vždy doporučujeme oddělit varianty produktů na úrovni názvu produktu. Tag <PRODUCTNAME> by měl být vždy unikátní.

URL položky a obrázku

Neméně chyb, které mají vliv na výdej produktových kampaní v Skliku, se objevuje v URL adresách produktů a obrázků. Nejčastěji se chybuje přítomností diakritiky a mezer. Nezapomínejme na to, že webové prohlížeče dokáží diakritiku a mezery zpracovat, XML feed nikoli.

Níže je uvedena URL adresa produktu s diakritikou a mezerami, která se v produktových kampaních nezobrazí. Odstraněním diakritiky a mezer docílíte toho, že se položka bude zobrazovat. Mezery lze nahradit pomlčkami.

HTML znaky

V URL adresách se občas objevují nestandardní znaky, se kterými si systém neumí poradit a je nutné nahradit je danou entitou. U předchozích chyb dochází ke zpracování feedu a nezobrazí se pouze chybná položka. V tomto případě se nezpracuje celý feed a nebudou se zobrazovat žádné položky. Mezi problematické znaky se řadí např. &.

První příklad obsahuje znak & a mezery – položka je chybná a feed se nezpracuje.

Ve druhém případě došlo k nahrazení znaku & entitou &amp; a odstranění mezer – položka je správná a feed se zpracuje.

Neaktuální položky

Nejčastěji nastávají dvě situace – feed ještě nezaznamenal aktualizaci, nebo se jedná o celý nefunkční feed. Pokud se jedná o nefunkční feed, jsme schopni ještě 30 dní od poslední aktualizace položky zobrazovat. Informace o nefunkčním feedu je vždy odeslána na účet, kterým se přihlašujete do Zboží.cz.

Další chyby, se kterými se setkáváme

URL produktu ve feedu neodpovídá URL produktu na webu, a tím nedochází k párování položek pro Sklik.

V tomto případě je potřeba využít Pokročilé nastavení RTG kódu u produktu (item_id), aby docházelo k párování položek pro výdej Dynamického retargetingu.

Pokud je proměnná <ITEM_ID> chybně vložena do tagu <ITEMGROUP_ID> – nedochází k párování položek pro výdej Dynamického retargetingu.

URL obrázku, tag <IMGURL> neobsahuje URL směřující na obrázek (zpravidla končící na .jpg), ale vede např. na webovou stránku.

Jak a kde nalézt chyby

Existují dva důležití pomocníci – validátor XML feedu a administrace Zboží.cz.

  1. Validátor

Prvním nástrojem je validátor, který naleznete v nápovědě Zboží.cz, nebo na URL adrese https://www.zbozi.cz/validace-feedu/.

  1. Administrace Zboží.cz

Druhou cestou, kde zjistit chyby, je přihlásit se do administrace Zboží.cz. Prokliknete se na záložku feed → historie zpracování. Pokud by byl feed nefunkční, budou všude uvedené nuly.

Dále vidíme, kolik je položek feedu, kolik jich je naimportovaných do Zboží.cz, kolik je duplicitních položek a chybné položky.

Pokud feed obsahuje chyby, můžeme se na ně podívat v záložce Zobrazit hlášení. Tabulka obsahuje konkrétní chyby i s příklady.

Chybám ve feedu lze předejít. Sledujte nápovědu Zboží.cz, doplňte povinné tagy. Dbejte na to, aby byly tagy vyplněné správnými hodnotami. Specifikaci feedu naleznete na URL https://napoveda.seznam.cz/cz/zbozi/napoveda-pro-internetove-obchody/zbozi-xml-feed/specifikace-xml-feedu/

Správné vyplnění tagů vám dovolí rozmanité a pokročilé nastavení produktových kampaní v Skliku a zajistí funkčnost feedu a zobrazení všech jeho položek.

Na základě přednášky Lucie Hvězdové sepsala Kateřina Trubačová

Sdílet na sítích