Spouštíme Manažerskou akademii, komplexní vzdělávací program pro naše vedoucí

7. července 2020

Manažerská akademie, adaptační a vzdělávací program určený pro všechny manažery a vedoucí týmů, má díky trenérům novou podobu. Je určena pro všechny vedoucí, kteří k nám nově nastupují nebo už na pozicích pracují a chtějí se jen zdokonalit ve svých schopnostech.

„Důvodů, proč jsme se do tvorby akademie pustili, bylo hned několik. Jednak chceme rozvíjet naše stávající vedoucí, pak také neustále vylepšujeme adaptaci pro nováčky, a právě schopní manažeři jsou její nedílnou součástí. Manažerská akademie má novým vedoucím pomoci rychle se zorientovat ve firmě, a hlavně si osvojit principy vedení lidí, které v Seznamu preferujeme. Cílem je pomoci absolventům být v roli manažera naší technologické firmy úspěšní,“ říká Milan Fridrich, manažer vzdělávání Seznam.cz, který na nové podobě manažerské akademie pracoval i Lukášem Pirným a Bárou Janurovou.

„Při tvorbě tohoto nového vzdělávacího programu jsme vycházeli především ze zkušeností stávajících vedoucích. Právě ti poskytli cenné tipy na to, co by zlepšili a ocenili při nástupu na vedoucí pozici, kdyby nastupovali znovu. Zohlednili jsme i aktuální požadavky ředitelů a manažerů na podřízené i trendy na pracovním trhu,“ doplňuje.

A na co se manažeři v Seznamu mohou v rámci akademie těšit?

Akademii tvoří celkem tři tréninkové dny. Důraz je kladen zejména na praxi. Absolventi si proto vyzkouší plnění úkolů v praxi, stínování manažerské práce a nechybí následná zpětná vazba s návaznými individuálními konzultacemi.

Právě díky možnosti konzultací může každý manažer řešit ty situace, které ho zajímají nejvíc a ve kterých on osobně potřebuje podpořit. Zároveň je v rámci tréninků dost prostoru na společné sdílení zkušeností mezi jednotlivými manažery.

Na akademii se budou probírat například tato témata: role manažera, jak poskytovat a vyžadovat zpětnou vazbu, výběr, zadávání a vyhodnocování cílů, seznamácký kompetenční model, situační vedení a řada dalších zajímavých oblastí.

Absolvováním manažerské akademie rozvoj našich vedoucích nekončí, ale spíš začíná. Proto naši trenéři dál pokračují v rozšiřování manažerských tréninků a podpory pro všechny Seznamáky v manažerské roli tak, aby se nám všem pod vzdělanými a férovými vedoucími dobře pracovalo.

Sdílet na sítích