Vyzkoušejte nová cílení v Skliku

10. prosince 2020

Nedávno jsme informovali, že je v RTB možné cílit na nové zájmy. Sklik nezůstává pozadu, a proto budeme k 27.1.2021 přenasazovat strom zájmů i v Skliku. Jaké úpravy jsou v plánu?

Hlavním cílem přechodu na nový strom cílení je jeho zkvalitnění. Pro zkvalitnění nabízených segmentů cílení jsou zájmy nově modelovány pomocí nového klasifikátoru navštívených stránek. Ten je postavený na pokročilých technologiích strojového učení. Vedle nového klasifikátoru navštívených stránek byl také kompletně přepracován klasifikátor vyhledávacích dotazů, který je nedílnou součástí celkového procesu pro tvorbu behaviorálního cílení.

Musím něco ve svých kampaních upravovat?

Také v Skliku platí, že u původních zájmů se změnil především obsah jejich cookies. Stávající nasazená cílení budou automaticky přenastavena bez potřeby vašeho zásahu.

Přidali jsme nové segmenty a rozšířili tzv. nadřazené obecné kategorie, které stejně jako předchozí obecné kategorie sdružují tematicky podobná publika z dané kategorie. Nyní je obecných kategorií více a jsou více detailní. V souvislosti s tím, jsme některé obecné kategorie přemapovali na jejich nové ekvivalenty.

Nové obecné kategorie mají menší publika a jsou i díky tomu přesnější. V těchto případech může dojít k poklesu v počtu  vydávaných impresích kvůli zmiňovaným menším publikům a zvýšené konkurenci. Přidáním více tematických segmentů (rozšířením zásahu) či navýšením max CPC můžete počet zobrazení korigovat pro dosažení požadovaných objemů.

Z interního testování a globálního pohledu nám díky přesnější klasifikaci zájmů vychází pozitivní změna v celkovém navýšení CTR o 10 %. To samozřejmě nemusí platit pro všechna cílení a sestavy v kombinaci se všemi dalšími parametry nastavení.

Přehled přemapovaných obecných kategorii

S přechodem na “nový strom” cílení jsme také přidali zmiňované nové segmenty, které můžete nově zapojit do svých kampaní.

Věříme, že nová cílení přinesou lepší výkonnost a přesnější zásah vašich kampaní. Těšíme se na vaši zpětnou vazbu na sklik@firma.seznam.cz

Za tým Skliku Jakub Novotný

Sdílet na sítích