Přinášíme nová data pro RTB

16. června 2020

V průběhu minulého roku jsme pracovali na projektu vytvoření nového stromu zájmů, jehož cílem bylo zkvalitnění a rozšíření behaviorálního cílení na dlouhodobé zájmy v RTB. Nově přidané i stávající zájmy jsme testovali s vybranými klienty v průběhu letošního jara. A nyní jsou již dostupné také ve vašem DSP.

Jak již bylo zmíněno v úvodu, hlavním cílem bylo zkvalitnění, a tak jsou zájmy nově modelovány pomocí nového klasifikátoru navštívených stránek, postaveného na pokročilých technologiích (technologie strojového učení), naučeného na základě zásadně revidovaných klíčových slov a nové hierarchie zájmů. Klasifikátor byl po naučení laděn a důkladně validován, a to jak po kvalitativní, tak kvantitativní stránce.

Na první pohled žádnou viditelnou změnu nezpozorujete. Původní zájmy byly ponechány pod současnými názvy. Částečně se změnil pouze obsah jejich cookies. Stávající nasazená cílení se automaticky přenastavila, není tedy potřeba žádných změn či zásahů do běžících kampaní.

Nově přidané segmenty – dostupné ve vašem rozhraní:

Věříme, že nové segmenty přinesou jak nové, tak i kvalitnější možnosti cílení. Vyzkoušejte je ještě dnes a dejte nám vědět svou zpětnou vazbu na rtb@firma.seznam.cz.

za DMP tým Radek Vrána, DMP specialista

Sdílet na sítích