Optimalizační tipy: Drobné nedostatky, se kterými se v účtech často setkáváme

Reklamní systém Sklik je poměrně živý organismus. Neustále se vyvíjí a jeho funkce a nástroje se v čase mění a vylepšují. I to může být jeden z důvodů, proč se při revizích účtů setkáváme s drobnými nedostatky, které se často opakují a je dobré se podívat, jestli se nenachází i ve vašem účtu.

Pojďme se tedy podívat na přehled některých drobných nedostatků, kterých si v účtu všímáme a na které se zaměřujeme.

1. Chybějící rozšíření o Sklik odkazy

Často nejsou přiřazeny na úrovni kampaně, ani na úrovni sestavy. Je velká škoda sitelinky” nevyužívat, především proto, že za ně neplatíte nic navíc. Můžete jimi lépe regulovat landing page a také váš inzerát zabere ve výsledcích vyhledávání více místa (pokud se zobrazí na první nebo druhé TOP pozici). V neposlední řadě odkazy zvyšují CTR a tím i přináší více zákazníků. 

2. Poměr mezi denním rozpočtem a max. CPC

Při nastavení denního rozpočtu kampaně je potřeba brát v potaz CPC, které máme uvnitř kampaně nastavené. Mnohdy v účtech vidíme, že není dodržen doporučený poměr, to potom může způsobit problémy. Inzerce kvůli tomu může být omezena a přicházíte o zobrazení nebo může být rozpočet přečerpán. 

3. Rozpočty u produktových inzerátů

Jestliže máte v účtu kampaň s produktovými inzeráty, nezapomeňte kontrolovat nastavené rozpočty. Tyto kampaně totiž na rozdíl od ostatních postrádají upozorňování na vyčerpanost rozpočtu. Je tedy potřeba dbát na ruční kontrolu a pravidelně ověřovat, zda denní investice nedosahuje výše nastaveného denního rozpočtu. 

4. Více variant inzerátů

V sestavách, které obsahují textové nebo kombinované reklamy, je vždy dobré mít několik variant textů. Ne všichni zákazníci reagují stejně na reklamy, každého může zaujmout něco jiného. Vytvořte si tedy alespoň dvě varianty inzerátu a testujte, která má blíže k vaší cílové skupině. V závislosti na vámi stanovených cílech si můžete zvolit optimalizované střídání inzerátů – podle CTR nebo CPA. 

5. Regionální cílení 

Pokud chceme kampaň cílit na celou Českou republiku, nemusíme regionální cílení vůbec řešit. Zakliknutí všech okresů, tedy celé republiky, ručně by nám naopak mohlo uškodit – musíme mít na paměti, že existují i cookies, které nejsou přesně lokalizované apod. Můžete tak přicházet až o 10 % potenciálních zákazníků. Je tedy lepší ho využívat pouze ve chvíli, kdy cílíme na menší území než je ČR. Seznam.cz cílí výhradně na české uživatele, proto není třeba tímto způsobem cílení upravovat.

6. Vyloučení publika s konverzemi

U většiny inzerentů je pravidlem, že pokud zákazník provede na webu konverzi (typicky nakoupí), v následujících pár dnech další konverzi neprovede. Takového zákazníka je tedy vhodné vyloučit z retargetingového cílení, reklama by se mu zobrazovala nadbytečně. 

7. Logo pro DRTG

Pokud se setkáme v účtu s dynamickým retargetingem, který má nulové statistiky, jako první z věcí kontrolujeme, zda má klient nahrané obdélníkové logo v administraci Firmy.cz. Je to totiž nejčastější důvod, proč se tento typ kampaní nezačne vydávat. Zkontrolujte si tedy logo před založením DRTG kampaně. 

8. Frekvence zobrazení 

Pokud si dáte práci s rozdělením RTG, popřípadě DRTG kampaní na několik časových úseků, nezapomeňte také upravit frekvenci zobrazení. Často zůstává na úrovni sestav nastavena podle kampaně, což je škoda. Z naší zkušenosti vyplývá, že v prvních dnech po návštěvě webu je největší šance pro dokončení konverze, proto je dobré se v tomto úseku připomínat reklamou častěji. V dalších časových oknech je potom zvykem frekvenci snižovat. Stejně jako se snižuje pravděpodobnost dokončení konverze. 

Těchto pár bodů jsme s kolegy dali dohromady, protože se s nimi setkáváme se železnou pravidelností. Výčet určitě není kompletní a na podobné tipy se můžete těšit i v dalších článcích. 

Za celý tým Skliku Magdaléna Borková

Sdílet na sítích