Kdo musí mít ve službě Newsfeed rating NFNZ? Odpovídáme na nejčastější dotazy

22. prosince 2021

Web produkující zpravodajské či politicko-publicistické články je od listopadu povinen mít hodnocení Nadačního fondu nezávislé žurnalistiky (NFNZ) v rámci tzv. Ratingu zpravodajských webů. Bez splnění této podmínky nebude možné publikovat články v rámci služby Newsfeed. Základní informace jsme vysvětlovali na zářijové konferenci, seznam webů, pro které tato povinnost platí, byl zveřejněný v tomto článku. Na základě vašich dotazů zveřejňujeme další podrobnosti.

Kdo musí mít rating?

Rating NFNZ je povinný pro média publikujících pravidelně i občasně obsah označovaný jako zpravodajský. 

  • Rating musí mít hlavně zprávy o domácí a zahraniční politice, tuzemských událostech s celostátním přesahem, vládních opatřeních a celkově o pandemii COVID-19, kde hrozí možné manipulace či zavádějící sdělení.


  • Povinnost mít rating se týká také webů, které publikují převzaté agenturní zprávy, komentáře, analýzy i rozhovory na výše uvedená témata.

Kde rating nevyžadujeme?

  • Povinnost ratingu nemají odborné a zájmové weby (týká se to ekonomického zpravodajství, finančního poradenství, témat o investicích, technologiích, počítačových hrách, stavebnictví, architektuře apod.), samozřejmě i zde je nutné dbát na důsledné označování výchozího zdroje informací.

  • Magazínové weby mohou i nadále psát lifestylové texty (jak si posílit imunitu, jak se zbavit rýmy) – zde je také nutné dbát na důvěryhodné zdroje a vyhýbat se zavádějícím titulkům, které ve službě Newsfeed kontroluje automatický detektor.

  • Rating nepotřebují ani weby, které se věnují sportovnímu zpravodajství nebo zprávám ze společnosti a showbyznysu, dění ze světa celebrit.
  • V této fázi nemusí mít rating regionální servery a weby zveřejňující lokální zprávy, u nich se počítá s rozšířením ratingu v první polovině příštího roku.

Lze publikovat na webu zprávy i bez ratingu NFNZ?

Pokud web produkuje zprávy a není zařazen do ratingu NFNZ, ve službě Newsfeed se vypne celá doména. Vypnutý web pak má možnost přestat publikovat všeobecné zpravodajství a do služby Newsfeed posílat jen lifestylové články. Web může požádat o kontrolu a obnovení služby Newsfeed, až bude týdenní produkce na jeho RSS bez zpravodajského obsahu.

Jak získat nový/opravený rating a kdy se bude aktualizovat?

Zpravodajské a publicistické weby mající rating NFNZ mohou vstoupit do služby Newsfeed. S jednotlivými kritérii pracují naše algoritmy a řadu z nich máme zařazených do našich obsahových podmínek. Jak jsme už avizovali na zářijové konferenci, naší prioritou je, aby uživatel dostával kvalitu, zavádějícímu obsahu se chceme bránit. Weby, které v Ratingu získají výsledné skóre B- a C, proto nebudou naše algoritmy doporučovat.

Rating NFNZ se aktualizuje jednou za kvartál a další vyhodnocení zpravodajských webů je plánováno na přelom února a března 2022. Výsledky se pak automaticky nahrají i do administrace služby Newsfeed. 

Pokud nějaký web skončil v kategorii B- či C, má tři měsíce čas chyby napravit. Případné dotazy či připomínky ke kritériím je nutné řešit přímo s NFNZ. Během ledna se také plánuje zveřejnit krátká videa vysvětlující jednotlivá kritéria.

Nové žádosti o rating je nutné poslat vždy na začátku hodnotícího čtvrtletí, aby se web stihl zařadit do výzkumu NFNZ. Dříve než žádost pošlete na NFNZ, ověřte si v redakci Newsfeedu, že váš web rating skutečně potřebuje. Dotazy k ověření se vzorkem několika článků pošlete na adresu redakce.newsfeed@firma.seznam.cz.

Chystají se nějaké změny či rozšiřování ratingu?

Od příštího roku budou nově u všech zpravodajských webů vyhodnocovaná kritéria ORIGINALS a CONFLICT. Jak jsme už vysvětlovali na zářijové konferenci, kritérium ORIGINALS měří, kolik zpráv vzniklo pouhým převzetím či převyprávěním obsahu z jiného zdroje. Algoritmy služby Newsfeed pak s tímto kritériem budou samostatně pracovat, protože chceme dávat větší důraz na originální témata a kvalitní zpracování článku, naopak chceme potlačit parazitování na cizím obsahu.

U kritéria CONFLICT bude NFNZ nově prověřovat, zda je provozovatel zpravodajského či publicistického webu současně i spoluvlastníkem mediální či reklamní agentury, tj. zprostředkovatel, který má zásadní vliv na umístění a osazení reklamního prostoru v médiu. Souběžné vlastnictví vyvolává pochybnosti o nezávislém zpravodajství v souvislosti s klienty agentury a hodnocení média bude v Ratingu sníženo. 

Nově bude také platit, že pro hodnocení zpravodajských webů musí médium produkovat z více než 50 procent vlastní obsah, který se neopírá pouze o zkopírování či parafrázování materiálů převzatých z jiných médií (včetně sociálních sítí) ani tiskových zpráv nebo policejních svodek. Podrobnosti ke změnám najdete na webu NFNZ.

Proč zrovna NFNZ?

V současné době pracujeme s několika nezávislými žebříčky. Služba Sklik využívá seznamy webů iniciativ Konspiratori.sk, Nelež a také hodnocení ratingu NFNZ. Ve výsledcích vyhledávání zobrazujeme upozornění na sporný obsah na základě shody NFNZ, Konspiratori.sk, Semantic Visions a Atlasu konspirací. 

Ve službě Newsfeed nám jde především o větší důraz na kvalitu, co nejširší tematické rozkročení a férový přístup ke čtenářům, aby nemuseli čelit zavádějícím titulkům či textům. 

NFNZ pro hodnocení médií využívá metodu kvalitativního výzkumu na základě předem definovaných kritérií, která jsou všem známá a platí pro všechny ve stejném znění. Každý web má možnost tato kritéria splnit, a tím pádem si vylepšit své hodnocení. V tomto směru jde o zcela férový přístup, s jehož principy se ztotožňujeme a využíváme je také v rámci našeho doporučování ve službě Newsfeed. 

V rámci práce s obsahem na domovské stránce Seznam.cz plánujeme rozšíření také o další nezávislá hodnocení. Pokud pro nás máte tip na nestranný orgán, kterým se můžeme řídit, rádi ho také zařadíme.

Sdílet na sítích