Produktové inzeráty Skliku nahrazujeme Zboží inzeráty. Jak se na změny připravit?

Produktové inzeráty Skliku budou na všech reklamních pozicích mezi červencem a srpnem 2022 postupně zcela nahrazeny Zboží inzeráty. Ty jsou schopné doručit vyšší výkon. Na změnu je však třeba se ve Zboží.cz připravit.

Co se mění?

Zboží inzeráty budou jediným zdrojem produktové inzerce ve vyhledávání na Seznam.cz. Budeme je zobrazovat na všech reklamních pozicích, kde dnes vídáte Produktové inzeráty Skliku – top pozice, boční nebo spodní pozice.

Zboží inzeráty v pozici, kde se nyní zobrazují Produktové inzeráty Skliku

Z pohledu uživatele hledajícího na Seznamu se nebude jednat o viditelnou změnu. Avšak z pohledu inzerenta změna znamená, že kampaním s Produktovými inzeráty Skliku budou postupně klesat zobrazení a naopak bude stoupat počet zobrazení Zboží inzerátů ve vyhledávání na Seznamu.

Mezi červencem a srpnem tak urychlíme tento proces, který trvá již několik měsíců. Ve výsledku očekáváme, že na Seznamu objem celkové produktové inzerce bude díky lepší relevanci Zboží.cz vyšší než v minulosti.

Jak se na nadcházející změnu připravit?

  • Ověřte si, že máte nastavený dostatečný finanční limit (rozpočet) ve Zboží.cz. Hodnota by měla být vyšší než součet stávajících rozpočtů kampaní s Produktovými inzeráty a stávajícího finančního limitu (rozpočtu) na Zboží.cz.
  • Zajistěte si dostatečný kredit v Peněžence, kterou hradíte inzerci na Zboží.cz.
  • Srovnejte návratnost investic do Zboží.cz a PI. Pokud budete mít ve Zboží.cz vyšší návratnost než v PI, pravděpodobně máte nevyužitý potenciál v inzerci na Zboží.cz a inzerátech Zboží.cz zobrazených ve vyhledávání na Seznam.cz.
  • Pokud dosud nevyužíváte inzerci na Zboží.cz, zaregistrujte se, případně kontaktujte svého obchodního zástupce. Bez inzerce na Zboží.cz nebude možné zobrazit vaší reklamu ve vyhledávání na Seznamu, kterou zatím realizujete především pomocí Produktových inzerátů v Skliku.
  • Doporučujeme srovnatelnou výši MAX_CPC_SEARCH jako u max. cen za proklik u Produktových inzerátů Skliku, abyste získali z vyhledávání na Seznam.cz maximum.

Abyste dosáhli maximálního pokrytí nákupních dotazů ve vyhledávání na Seznam.cz prostřednictvím produktové inzerce i v přechodném období, je třeba inzerovat na službě Zboží.cz i prostřednictvím Produktových inzerátů Skliku. Nevypínejte Produktové inzeráty.

Popsané změny se nijak netýkají kampaní s dynamickým bannerem nebo dynamickým retargetingem v Skliku.

TIP! Využíváte Zboží.cz a chcete si sami jednoduše nastavovat ceny za proklik? Nově k tomu můžete využít i rozhraní Skliku. Jak to funguje, se dozvíte na blogu.

Tým Seznam Nákupů

Sdílet na sítích