Snídaně se Seznam Partner: Inspirativní ráno nabité novinkami a dobrým jídlem 

Ukončení podpory cookies třetích stran v prohlížeči Google Chrome se blíží. Ztráta uživatelských dat se dotkne i našich partnerů, kteří provozují obsahové weby. Proto jsme se s nimi potkali na snídani, kde jsme se věnovali nejen cookieless budoucnosti, ale také novinkám v Seznam Newsfeed nebo tomu, jak chceme regulovat obsah nevhodný pro mladistvé.

Snídaňové setkání s partnery proběhlo 13. června 2024 v Galerii kavárny Louvre a zúčastnilo se ho téměř 50 zástupců médií a dalších obsahových webů. Hosty na místě přivítala Kristýna Lukšíková, manažerka služby Seznam Partner, a po jejím úvodním slovu už následovaly přednášky jejích kolegů. Prostor samozřejmě dostaly i dotazy partnerů. 

Jiří Benák: Mapa médií a pravidla Newsfeedu 

Jirka svou přednášku zahájil představením obsahových novinek v Seznam Newsfeedu. Tou největší je Mapa médií Nadačního fondu nezávislé žurnalistiky (NFNŽ), k jejímuž nasazení dojde v nejbližších týdnech. Mapa médiím, které nemají rating od NFNŽ, umožní dodávat do Newsfeedu kvalitní zpravodajský obsah. Aktuálně se novinka bude týkat jak finančních a ekonomických webů, tak i lifestylových médií. 

Aby se weby do Newsfeedu dostaly, musí splnit několik kritérií. Z nich jsou dvě klíčová – je to především původnost obsahu (minimálně z 25 %) a pak kvalita reklamy, která by měla být alespoň na úrovni B. Platí, že by weby i nadále měly do Newsfeedu posílat obsah, který koresponduje s jejich primárním zaměřením. U zpravodajského obsahu editoři požadují, aby byl článek postavený na dvou na sobě nezávislých důvěryhodných zdrojích. 

Peter Jančárik: Sex, drogy a clickbaity 

Peter Jančárik, který je odborníkem na brand safety a dezinformace, přítomným vysvětlil, co Seznam vede k tomu, aby zpřísnil pravidla pro zobrazování obsahu, který není vhodný pro děti a mladistvé, a to do věku 13 let. Prvním důvodem je iniciativa samotného Seznamu a druhým evropská legislativa, která upravuje pravidla chování v digitálním prostoru. 

Vizuální i textový obsah, který chce Seznam regulovat, tvoří čtyři tematické skupiny: sex, násilí a brutalita, vulgarismy a zobrazování škodlivých vzorů. Budoucí pravidla v tuto chvíli dostávají konkrétnější obrysy, ale jakmile budou kompletní, mohou partneři očekávat, že od Seznamu dostanou manuál s instrukcemi. Ten shrne všechna potenciálně citlivá témata i to, jak mohou v praxi vypadat, a poradí jim, jak s nimi v rámci svých článků, které se mají zobrazovat v Newsfeedu, pracovat. 

Tereza Bassettová: Jak se připravit na konec cookies třetích stran? 

Cookies třetích stran v sobě uchovávají informace o chování a preferencích uživatelů na internetu. Reklamní systémy je proto využívají k cílení reklamních sdělení. Google počátkem příštího roku zablokuje cookies ve svém prohlížeči Chrome, který využívá přes 60 % Čechů, a v důsledku tohoto kroku se zkomplikuje oslovování uživatelů relevantní reklamou. 

V rámci služby Seznam Partner se změna nejvíce dotkne výdeje cílené reklamy na partnerských webech pro organickou návštěvu. Obsahové weby tak mohou přijít až o dvě třetiny svých příjmů z reklamy. Proto se vyplatí na cookieless dobu včas připravit – třeba motivováním uživatelů k přihlášení a posílání identifikace do reklamních systémů skrze objekt identity. To celé se však neobejde bez souhlasu od uživatele. 

Tipy, jak bez větších ztrát ustát konec cookies třetích stran, najdete na našem webu

Michaela Syrovátková: Seznam Newsfeed v cookieless době 

Jak bude vypadat spolupráce v rámci služby Seznam Newsfeed v cookieless době? Na to ve svém vystoupení odpovídala Michaela Syrovátková, která hostům vysvětlila, jaké možnosti Seznam pro partnery připravil. Tou první bude setrvání v současném modelu spolupráce, druhou je publikování obsahu na webu Médium.cz (dříve Seznam Médium) a třetí představuje nově vznikající platforma Články na Seznamu. 

Pokud se partner po konci cookies třetích stran rozhodne pokračovat ve stávající podobě spolupráce, musím počítat s tím, že jeho příjmy z reklamy v Newsfeedu mohou poklesnout v průměru až o 53 % (simulace poklesu reklamy cílené na uživatele na základě předchozích dat).  

Publikování obsahu na Médium.cz bude výhodnější pro menší partnery, kteří se rozhodnou dále neprovozovat vlastní doménu. Mohou tak ušetřit za některé položky s provozem webu, ale nadále vydělávat na publikovaném obsahu. Poslední možností je nově vznikající platforma Články na Seznamu, kde bude možné publikovat obsah pod brandem partnera. 

Platforma Články na Seznamu vzniká za účelem udržení, nebo dokonce i potenciálního navýšení výnosů z reklamy pro partnery. Protože se očekává, že ji bude navštěvovat řada uživatelů přihlášených v ekosystému Seznamu, může tak Seznam články partnerů i v cookieless době lépe monetizovat.  

Na co se nás partneři ptali? 

  • Do jaké míry budete v redakci preferovat články Seznamu nebo na platformě Médium před články ve stávající Newsfeed spolupráci? 

Redakce Newsfeed žádné články nebo partnery nepreferuje. Články z Médium.cz (a do budoucna i Články na Seznamu) mají stejná pravidla jako jakékoliv jiné články od našich partnerů (včetně těch vlastněných společností Seznam.cz). Pokud splňují smluvní podmínky, je možné je publikovat ve službě Seznam Newsfeed. Pak na řadu přicházejí strojové klasifikátory, které článek ohodnotí, načež je algoritmus doporučování nabídne dál. Mezi hodnocené parametry patří clickbaitovost titulku, původnost tématu a jednoduše měřitelná kvalita textu (délka, vložená fotogalerie, citace, uvedené odkazy na zdroje apod.). Ale nejdůležitější je samozřejmě zájem našich čtenářů. 

  • Naše články obsahují poměrně dost odkazů na zdroje a související informace na našem webu. Budou možné odkazovat na Seznam články nebo Médium, a pokud ano, tak podle jakých pravidel?  

Pokud bude článek na Seznamu nebo Médiu relevantním zdrojem informací pro váš text, pak takový odkaz uvítáme. Platí ale, že odkaz nesmí být komerční, tedy takový, který nabízí nebo umožňuje nákup konkrétního produktu či služby. Odkaz také nemůže být primární zdroj zdravotní nebo vědecké informace, jak jsme podrobněji popisovali v našem článku

  • Produkujeme také regionální obsah, můžeme se s ním dostat do regio boxu? Jak naše zprávy v RSS regionem označit? 

Pro lokální cílení článků načítáme příznak z HTML Meta szn:very_local_content. Kromě toho je v RSS možné vyplňovat také GEO souřadnice. Více informací najdete v dokumentaci na našem webu.
Jak vylepšit doporučování článků?
Jak nastavit JSON-LD?
Jak označit, že je článek lokálně zajímavý?

  • Kolik médií už projevilo zájem přejít od podzimu na Médium nebo svůj obsah publikovat pod doménu Seznamu? 

O všech možnostech pro budoucí měsíce jsme partnery informovali v nedávném mailingu a přesná čísla v tuto chvíli ještě nemáme – i proto, že platformu Články na Seznamu ještě finálně ladíme. Zatím se ale zdá, že přibližně polovinu partnerů zajímají dvě nové možnosti, které jim nabízíme, zatímco druhá polovina vyčkává, co se bude dít, až Google podporu cookies třetích stran skutečně ukončí. Přesto ale doporučujeme, aby partneři měli připravený plán budoucího fungování a aby průběžně různými způsoby motivovali uživatele k přihlášení. 

  • Bude možné vydávat texty v Článcích na Seznamu, a přitom zůstat v Newsfeedu v současném modelu fungování? 

Protože obsah bude vydáván z jednoho systému, duplikování na obou platformách nebude možné, aby se zabránilo tomu, že se bude uživatelům zobrazovat dvakrát. Stejně tak není možné posílat článek přes RSS do Newsfeedu a zároveň ho publikovat na Médiu. Partner si bude muset vybrat, která varianta je pro něj výhodnější a pohodlnější. 

Sdílet na sítích