Přejít na obsah

#Display reklama

(Stránka 2)Proběhlo druhé setkání s kreativními agenturami

Již druhé seznamácké setkání pro kreativní agentury a otevřené hlavy se uskutečnilo 20. června 2019 v divadle Komedie. Konference byla zaměřena na zásadní témata, která hýbou tvůrčím a mediálním světem. Účastníci měli možnost se potkat jak se zástupci velkých kreativních agentur, tak samozřejmě s konzultanty Seznam.cz. Celou akcí prováděl Filip Horký. 


Divadlo Komedie bude patřit kreativkám

30. května 2019

V pořadí už druhé seznamácké setkání s kreativkami se uskuteční v pražském divadle Komedie. Konference pro kreativní agentury a otevřené hlavy. Během ní se účastníci dozví o zásadních tématech, která hýbou tvůrčím i mediálním světem. Ve čtvrtek 20. června 2019.


Slavnostní sáňkování s T-Mobilem

13. května 2019

Klient T-Mobile chtěl na Vánoce přijít s reklamním překvapením, které by lidi potěšilo. Proto jsme společně s agenturou MediaCom připravili originální řešení – T-Mobile se namísto klasické videoreklamy vydal cestou hravého formátu Game in-stream.

Zpracování osobních údajů

Za účelem využití služby „Newsletter Seznam.cz” dostupné na internetové adrese (URL) https://blog.seznam.cz (dále jen „Služba“) uživatelem Služby (dále jen „Uživatel“) je společnost Seznam.cz, a.s., IČO 261 68 685, se sídlem Radlická 3294/10, 150 00 Praha 5, provozovatel Služby (dále jen “Provozovatel”) oprávněna zpracovávat osobní údaje Uživatelů (zejména adresné a popisné údaje v rozsahu níže uvedeném), které tito Uživatelé poskytnou Provozovateli v rámci užívání Služby.

Osobní údaje Uživatele budou zpracovány Provozovatelem v nezbytném rozsahu za účelem poskytování Služby, a to zejména za těmito účely:

  • za účelem zařazení kontaktních údajů do databáze Provozovatelem a za účelem zasílání obchodních nabídek Uživateli ze strany Provozovatele;
  • za účelem zařazení kontaktních údajů do kontaktů Provozovatele za účelem vzájemné budoucí komunikace Provozovatele a Uživatele.

Takové zpracování osobních údajů je zákonné, jelikož je nezbytné pro splnění smlouvy, na jejímž základě Uživatel užívá Službu, a jejíchž smluvní stranou je Uživatel, jako subjekt osobních údajů.

Provozovatel postupuje při zpracování osobních údajů v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále jen „nařízení“), zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, zákonem č. 111/2019 Sb., kterým se mění některé zákony s přijetím zákona o zpracování osobních údajů, zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a dalšími právními předpisy upravující ochranu osobních údajů.

Podrobnější informace o nakládání s osobními údaji jsou uvedeny na internetových stránkách Provozovatele, a to v příslušné sekci.

Beru na vědomí