Přejít na obsah

#Mobil

(Stránka 2)Nová mobilní infografika

11. června 2019

Mobilní telefon je v posledních letech nejoblíbenější uživatelskou platformou. Proto jsme se na něj zaměřili a přicházíme s novou mobilní infografikou pro rok 2019.


Případová studie – Storytelling programaticky s klientem SUBARU

Eva Libichová 6. prosince 2018

Seznam.cz a automobilová značka Subaru spolupracovali v letošním roce na kampani při které zvolili metodiku storytellingu. Právě tato metoda přinesla nový pohled na věc a několik výhod, které jsme společně zpracovali do případové studie. Podívejte se na výsledky kampaně klienta Subaru.


Nová infografika z dílny Seznamu nakoukla pod pokličku mobilní reklamě

Eva Libichová 16. října 2018

Mobilní telefon se během posledních let stal nepostradatelným společníkem našich životů. Využíváme ho v nejrůznějších situacích. Počínaje čekáním na ranní tramvaj, přes nakupování nových kousků do našich šatníků, až například po hledání kontaktu na odtahovku při defektu na dálnici. Role mobilu je, jednoduše řečeno, čím dál výraznější. A to jak pro ty, kteří prostřednictvím displeje obsah …

Zpracování osobních údajů

Za účelem využití služby „Newsletter Seznam.cz” dostupné na internetové adrese (URL) https://blog.seznam.cz (dále jen „Služba“) uživatelem Služby (dále jen „Uživatel“) je společnost Seznam.cz, a.s., IČO 261 68 685, se sídlem Radlická 3294/10, 150 00 Praha 5, provozovatel Služby (dále jen “Provozovatel”) oprávněna zpracovávat osobní údaje Uživatelů (zejména adresné a popisné údaje v rozsahu níže uvedeném), které tito Uživatelé poskytnou Provozovateli v rámci užívání Služby.

Osobní údaje Uživatele budou zpracovány Provozovatelem v nezbytném rozsahu za účelem poskytování Služby, a to zejména za těmito účely:

  • za účelem zařazení kontaktních údajů do databáze Provozovatelem a za účelem zasílání obchodních nabídek Uživateli ze strany Provozovatele;
  • za účelem zařazení kontaktních údajů do kontaktů Provozovatele za účelem vzájemné budoucí komunikace Provozovatele a Uživatele.

Takové zpracování osobních údajů je zákonné, jelikož je nezbytné pro splnění smlouvy, na jejímž základě Uživatel užívá Službu, a jejíchž smluvní stranou je Uživatel, jako subjekt osobních údajů.

Provozovatel postupuje při zpracování osobních údajů v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále jen „nařízení“), zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, zákonem č. 111/2019 Sb., kterým se mění některé zákony s přijetím zákona o zpracování osobních údajů, zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a dalšími právními předpisy upravující ochranu osobních údajů.

Podrobnější informace o nakládání s osobními údaji jsou uvedeny na internetových stránkách Provozovatele, a to v příslušné sekci.

Beru na vědomí