Italský boj o „device neutrality“

Věra Průchová 3. ledna 2018

Itálie v dnešních dnech netrpělivě očekává výsledek posouzení zákona č. 2484 – „Opatření týkající se poskytování internetových služeb pro ochranu hospodářské soutěže a volného přístupu pro uživatele“, jež italská vláda odeslala do Bruselu k tzv. TRIS hodnocení. Termín pro reakci evropských orgánů vyprší 25. ledna 2018.

Výše uvedený zákon je přitom velmi kontroverzní a přelomový krok v digitálním světě. Itálie by byla první evropskou zemí, která by takový zákon přijala. Jedná se o tzv. device neutrality. Článek 4 dotčeného zákona dává uživatelům právo si na svých zařízeních odinstalovat software a odstranit obsah, o který nemají zájem, mimo případů, kdy je takový software poskytnut z důvodu závazných pravidel nebo je zásadní pro provozování nebo bezpečnost daného zařízení či veřejných komunikačních sítí. Nainstalovat si pak může jakýkoliv otevřený software, obsah či službu podle své volby.

IX. Stálý výbor (Doprava, poštovní služby a telekomunikace) italské Poslanecké sněmovny schválil návrh zákona bez připomínek již 7. července 2016 a předal ho do italského Senátu dne 19. července 2016 s jednomyslnou podporou. Ve stejném duchu se vyjádřila i italská vláda. Poslanecká sněmovna dokonce svolala veřejné slyšení, na které si pozvala velké digitální firmy jako Google, Microsoft, Booking.com aj., aby se vyjádřily k textu zákona. Opět nezazněly žádné protesty. Zákon dokonce podpořil svým stanoviskem i BEUC (Evropská spotřebitelská organizace). V Senátu prošel zákon bez jakýchkoliv připomínek všemi vybranými výbory a v červnu roku 2017 se mělo hlasovat v plénu o jeho finální podobě.

Bohužel od té doby bylo hlasování již několikráte odloženo a jedním z hlavních důvodů se stala i vládou iniciovaná nutnost zaslat zákon k přezkumu do Bruselu dle směrnice 2015/1535, jež nařizuje členským státům povinnost oznamovat Komisi všechny návrhy technických předpisů týkajících se výrobků a služeb informační společnosti před tím, než jsou přijaty jako součást vnitrostátního práva – tzv. TRIS evaluation. Evropská komise přijala podnět k prošetření 24. října 2017 a od té doby ji běží tříměsíční lhůta k reakci.

Za zásadním obratem italských politických představitelů stojí masivní mediální kampaň z června 2017, kdy se v italských novinách objevily články s titulky „Zákon, který může zakázat iPhony v Itálii“. Současně některé zainteresované strany začaly ze změny názoru italských politiků obviňovat především společnost Apple, která do Říma vyslala své nejlepší lobbisty a vyvinula velké úsilí přesvědčit italskou vládu o negativním dopadu zákona na digitální firmy. Hromadí se i názory, že zaslání zákona k přezkumu TRIS je jen zastírací manévr pro zdržování, neboť návrh legislativy je především nástroj ochrany spotřebitele, ne technická regulace.

Zákon č. 2484 tak prozatím leží v italském Senátu i přesto, že měl ambice stát se evropskou legislativou. Začaly se jím totiž inspirovat některé evropské instituce a jejich představitelé. Ve své podstatě je po přijetí síťové neutrality považován za přirozené pokračování otevírání a uvolňování digitálního trhu.

Věra Průchová

Specialista pro kontakt se státní správou

Sdílet na sítích