Přejít na obsah

Věra Průchová

Specialista pro kontakt se státní správou


Seznam.cz v poradním uskupení Evropské komise k autorskému právu

Věra Průchová 15. října 2019

Společnost Seznam.cz se na základě výzvy Evropské komise přihlásila k účasti do pracovní skupiny Stakeholder Dialogue on the application of Article 17 of Directive on Copyright in the Digital Single Market. Minulý týden dorazilo potvrzení, že Seznam.cz se nachází mezi cca 60 dalšími evropskými organizacemi, které Evropská komise akceptovala do dalších jednání. Cílem setkání v rámci dialogu …


Návštěva velvyslanců a zástupců EK v Seznamu

Věra Průchová 16. září 2019

V rozmezí dní 11. až 14. září 2019 přijali do Brna pozvání velvyslanci působící ve Výboru stálých zástupců (COREPER I) a zástupci Evropské komise. Organizátorem bylo Stálé zastoupení České republiky v Evropské unii, jmenovitě sám velvyslanec – stálý představitel ČR v COREPER I – pan Jaroslav Zajíček. Cílem této „incomingové mise“ bylo pozvaným hostům představit významná výzkumná centra …


Francie i Rakousko připravují nový zákon v boji proti šíření nenávistných projevů

Věra Průchová 8. dubna 2019

Téma, jak nejefektivněji zabránit šíření nenávistných projevů v online prostředí je dlouhodobým palčivým problémem pro celou Evropu. Bohužel na EU úrovni se nenašel široký koncenzus a ani nebyl dostatečný časový rámec prosadit jakoukoliv legislativu s celoevropskou působností. Členské státy proto k této problematice přistoupily individuálně a zůstává pravdou, že Francií v poslední době otřásá mnoho …


Novela trestního zákoníku jako bič na „nespravedlivé“ mazání příspěvků

Věra Průchová 27. února 2019

Dne 25. ledna 2019 představil předseda Výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu v Poslanecké sněmovně ČR Václav Klaus ml. novelizaci trestního zákoníku, která by měla primárně zabránit velkým sociálním sítím mazat příspěvky. Spolu s dalšími 33 poslanci tak tímto krokem vyvolali poměrně velkou debatu nad úpravou, která v takovémto rozsahu nemá nikde ve světě obdoby. Návrh …


V rámci neformálníhoTrialogu bylo dosaženo kompromisu nad směrnicí o autorském právu

Věra Průchová 15. února 2019

V průběhu pozdních nočních hodin ve středu 13. února 2019 dospěli zástupci Evropské komise, Rady a Evropského parlamentu po téměř 2,5 letech k odsouhlasení kompromisního znění směrnice o autorském právu na jednotném digitálním trhu. Nejspornějšími částmi legislativy byly články 11 a13, o které se vedly do poslední chvíli největší boje a obzvláště článek 13 byl tím zásadním, …


Generální advokát ESD k právu být zapomenut

Věra Průchová 10. ledna 2019

Dnes (10. ledna 2019) vydal generální advokát Evropského soudního dvora Maciej Szpunar nezávislé stanovisko k jedné z klíčových soudních kauz v otázce „práva být zapomenut“ (C-507/17). Jak jsme již v jedné z předchozích zpráv informovali, francouzský regulátor Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) požádal Evropský soudní dvůr na začátku roku 2016 o odpověď na otázky související s povinností mazat …

Zpracování osobních údajů

Za účelem využití služby „Newsletter Seznam.cz” dostupné na internetové adrese (URL) https://blog.seznam.cz (dále jen „Služba“) uživatelem Služby (dále jen „Uživatel“) je společnost Seznam.cz, a.s., IČO 261 68 685, se sídlem Radlická 3294/10, 150 00 Praha 5, provozovatel Služby (dále jen “Provozovatel”) oprávněna zpracovávat osobní údaje Uživatelů (zejména adresné a popisné údaje v rozsahu níže uvedeném), které tito Uživatelé poskytnou Provozovateli v rámci užívání Služby.

Osobní údaje Uživatele budou zpracovány Provozovatelem v nezbytném rozsahu za účelem poskytování Služby, a to zejména za těmito účely:

  • za účelem zařazení kontaktních údajů do databáze Provozovatelem a za účelem zasílání obchodních nabídek Uživateli ze strany Provozovatele;
  • za účelem zařazení kontaktních údajů do kontaktů Provozovatele za účelem vzájemné budoucí komunikace Provozovatele a Uživatele.

Takové zpracování osobních údajů je zákonné, jelikož je nezbytné pro splnění smlouvy, na jejímž základě Uživatel užívá Službu, a jejíchž smluvní stranou je Uživatel, jako subjekt osobních údajů.

Provozovatel postupuje při zpracování osobních údajů v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále jen „nařízení“), zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, zákonem č. 111/2019 Sb., kterým se mění některé zákony s přijetím zákona o zpracování osobních údajů, zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a dalšími právními předpisy upravující ochranu osobních údajů.

Podrobnější informace o nakládání s osobními údaji jsou uvedeny na internetových stránkách Provozovatele, a to v příslušné sekci.

Beru na vědomí