Novela trestního zákoníku jako bič na „nespravedlivé“ mazání příspěvků

Věra Průchová 27. února 2019

Dne 25. ledna 2019 představil předseda Výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu v Poslanecké sněmovně ČR Václav Klaus ml. novelizaci trestního zákoníku, která by měla primárně zabránit velkým sociálním sítím mazat příspěvky. Spolu s dalšími 33 poslanci tak tímto krokem vyvolali poměrně velkou debatu nad úpravou, která v takovémto rozsahu nemá nikde ve světě obdoby.

Návrh primárně cílí na provozovatele elektronických sociálních sítí s více jak 100.000 uživateli, ale i na fyzické či právnické osoby, jež provozují veřejnou elektronickou sociální síť či jinou platformu, která umožňuje sdílení uživatelského obsahu. Tito se proviní proti trestnímu zákoníku, když neoprávněně zasáhnou do svobody projevu svých uživatelů a odstraní, zakážou, či jakýmkoli jiným způsobem znepřístupní jeho příspěvek, jenž však není v hrubém rozporu s trestními předpisy, mezinárodními smlouvami, nebo s dobrými mravy, a to v úmyslu ztížit či zmařit svobodnou veřejnou diskusi o důležitých otázkách veřejného zájmu. Za odstranění bude provozovateli hrozit odnětí svobody v rozmezí 6 měsíců až 3 roky, zákaz činnosti, nebo peněžitý trest v částce Kč 500.000,- až Kč 50.000.000,-.

K textu se v polovině února měla možnost oficiálně vyjádřit ministerstva a svoji připomínku připojilo i Nejvyšší státní zastupitelství. Ze všech připomínkových míst zaznívala velká kritika, jak za vágní formulace v textu, tak i nelogičnost, či jasný nesoulad s Listinou základních práv a svobod.

Dnes, 27. února 2019, celý text posuzovala Vláda ČR a vydala k němu nesouhlasné stanovisko. Náměstek ministra spravedlnosti Michal Franěk se poté vyjádřil k celé situaci se slovy, že v návrhu se nachází vágní formulace a tato otázka by neměla být předmětem trestního a přestupkového zákona. Dodal, že obsah novely může způsobit i nejistotu provozovatelům sociálních sítí.

Návrhem se již v Poslanecké sněmovně ČR zabýval Podvýbor pro svobodu slova a média, kterému předsedá pan poslanec Leo Luzar, a to 19. února 2019. Jednání podvýboru bylo sice veřejné, ale z kapacitních důvodů nebyla účast hostů možná. Nyní text čeká první čtení na plénu Poslanecké sněmovny ČR, které rozhodne o jeho dalším osudu.

Společnost Seznam.cz se již připojila k vyjádření Sdružení pro internetový rozvoj, Asociace televizních organizací, Asociace komerčních televizí i Unie vydavatelů ČR (viz. odkaz níže), ze dne 15. února 2019.

Věra Průchová

Specialista pro kontakt se státní správou

Sdílet na sítích